Gå direkt till innehåll
Bilden visar forskare Ali Mirazimi.
Forskare Ali Mirazimi, vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Karolinska Institutet (KI). Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Forskning om mikroorgan ska ersätta djurförsök

Sidan granskades senast : 2017-10-27

Forskare Ali Mirazimi, vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Karolinska Institutet (KI), får projektbidrag från Vetenskapsrådet (VR) på 2,4 miljoner kronor totalt under en treårsperiod, 2018 – 2020. Det beslutade rådet i går. Projektet går ut på att studera mekanismer för hur infektioner utvecklas – utan att behöva använda djurförsök.

Projektet kommer att använda nya verktyg inklusive stamceller och så kallade 3D organoider för att förstå hur virus interagerar med vävnader och organ. Organoider är artificiellt skapade och förenklade miniatyrer av ett organ. De är tredimensionella, 3 D, och de uppvisar en realistisk anatomi i mikroformat.

– Dessa verktyg kan bidra till att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsöken. Vi är övertygade om att den kunskap vi får kommer att bidra till förståelsen av sjukdomsbilden för till exempel Krim-Kongo blödarfebervirus och i framtiden kunna resultera i bättre behandling av denna mycket svåra sjukdom, säger Ali Mirazimi.

Ali Mirazimi kommer att leda projektet på den deltid som han är finansierad av SVA men adjungerad vid KI, medan själva anslaget ska förvaltas av KI. Projektet är ett ämne inom cell- och molekylärbiologi och beviljades medel inom VR:s utlysning inom ämnesområdet Medicin och hälsa.

Organoider kan användas för att skapa cellmodeller som speglar mänskliga sjukdomar på ett sätt som gör att de kan studeras i laboratorium. Detta för att man bättre ska kunna förstå den sjukdomsalstrande processen och också identifiera möjliga behandlingsvägar.