Gå direkt till innehåll
Bilden visar forskare Fernanda Cetrangolo Dórea, SVA.
Forskare Fernanda Cetrangolo Dórea får forskningsbidrag på tre miljoner kronor för att driva ett projekt för att stödja djursjukdomsbekämpning. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Forskningsmedel från Formas till SVA

Sidan granskades senast : 2017-11-10

I går 9 november beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 640 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Tre forskare vid SVA tillhör de utvalda bland totalt 1 250 ansökningar.

Lihong Liu, inom utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017: För att undersöka hur ett levande vaccin mot afrikansk svinpest verkar, hur kroppen skyddar sig. Forskningsbidraget är på tre miljoner kronor.

Arianna Comin, inom utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017: För datadriven identifiering av indikatorer för djurhälsa och djurvälfärd via registrerade fynd vid slakt. Syftet är att stödja producenterna i beslut om kostnadseffektiva åtgärder på gårdsnivå. Forskningsbidraget är på tre miljoner kronor.

Fernanda Cetrangolo Dórea, inom utlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2017: För att studera realtidsanalys av data och informationssystem för att stödja djursjukdomsbekämpning. Forskningsbidraget är på tre miljoner kronor.