Gå direkt till innehåll
Bild på kojuver sett bakifrån.
Flera forskningsprojekt på SVA med fokus på juverinflammationer kan förverkligas tack vare en donation från Elin Nicklasson. Foto: Therese Selén/SVA

Framåt för forskning om juverinflammationer

Sidan granskades senast : 2020-08-27

Är det samma återkommande bakteriestam som orsakar långvariga problem med juverinflammationer? Och hur mycket information om bakterierna går det att få ut med hjälp av nya maldi-tof-tekniken? I de två första studierna, som har finansierats av Donationsmiljonen, har forskarna fokuserat på bakterierna som orsakar juverinflammationer.

I det ena projektet (”Genotypning av Staphylococcus aureus från svenska mjölkkor med juverinflammation som grund för framtida rådgivning”) jämförde forskarna Karin Artursson, Mikael Leijon och Karin Persson Waller arvsmassan från bakterien S. aureus från åren 2002 - 2003 med samma sorts bakterie från åren 2014 – 2018. De fann att det i stort sett inte skett några förändringar alls i bakteriernas arvsmassa. Därför är det troligt att besättningar som har långvariga eller återkommande problem med dessa stafylokocker har drabbats av en och samma stam genom åren. På sikt skulle detta kunna leda till att nya verktyg och anpassade saneringsprogram tas fram, som riktar in sig på att eliminera just dessa problematiska stafylokocker.

Missa inte att läsa projektets populärvetenskapliga artikel på SVA:s webb här.

Ny teknik ger svar på en del frågor

I det andra projektet (”En pilotstudie – går det att genomtypa svenska mastitstammar med hjälp av malditof”) ville forskarna Charlotta Fasth och Karin Persson Waller ta reda på hur mycket den nya maldi-tof-tekniken kan hjälpa till när det gäller att skilja de olika bakterierna inom arten. Hur mycket information går det att få ut om dessa bakterier som orsakar juverinflammation? Studien visade att tekniken kan ge mer information om vissa av bakterierna, men inte alla. Målet är att på sikt kunna använda tekniken inom diagnostiken, för att få ytterligare verktyg vid smittspårning, sjukdomskontroll och kanske kunna ge prognos för det enskilda djuret.

Missa inte att läsa projektets populärvetenskapliga artikel på SVA:s webb här.

Om donationsmiljonen

SVA fick 2016 motta en donation genom ett arv från Elin Nicklasson, lantbrukare i Småland, motsvarande 1 miljon kronor. I testamentet anges att pengarna ska användas ”för forskning kring juverinflammation hos kor, eller om sådan forskning ej är vetenskapligt berättigad, åt angelägen forskning avseende sjukdomar hos nötkreatur.” Donationen delades ut 2018, 2019 samt 2020.

Övriga, pågående studier som finansierats av Donationsmiljonen:

2019:
Detektion av juverpatogener i strömaterial”.
Huvudsökande Karin Persson Waller, DOA, medsökande: Charlotta Fasth, MIK.

2020:
Påverkan av fibronektinbindande protein hos Staphylococcus aureus vid mastit hos mjölkkor”.
Huvudsökande: Karin Artursson (VIS), medsökande: Mikael Leijon (MIK), Mikael Hedeland (KMF).

Streptococcus uberis”. Huvudsökande: Karl Pedersen (DOA), medsökande: Charlotta Fasth (MIK), Karin Persson Waller (DOA), Stefan Börjesson (DOA).