Gå direkt till innehåll
Bild tagen uppifrån på personal, vid mindre båt, som inspekterar en val.
Knölval vid kusten i Mörbylånga kommun. Foto: Öjar Melefors/SVA

Hjälp SVA - rapportera in fynd av döda sälar och tumlare

Senast uppdaterad : 2021-09-17

26 tumlare, 12 sälar, 1 knölval och 1 nordlig näbbval. Så många marina däggdjur har SVA undersökt hittills i år. Allmänheten och kontakter längs våra kuster har rapporterat om strandade tumlare och sälar och även skickat in döda djur. Tack vare det samarbetet kan vi lära oss mer om de marina ekosystemen. Nu fortsätter vår övervakning av marina däggdjur och vi behöver mer hjälp.

Marina däggdjur är rovdjur i toppen av näringskedjan och undersökningar av dem kan berätta mycket om ekosystemet som de är en del av. SVA obducerar strandade tumlare, andra valdjur och sälar i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Detta för att få information om hur populationen mår samt vilka sjukdomar och dödsorsaker de drabbas av. Hittills under 2021 har 26 antal tumlare (varav 5 vuxna och resten icke könsmogna eller kalvar) undersökts. Vi har tagit emot 12 antal sälar (varav 8 gråsälar och 4 knubbsälar). Därutöver har en knölval (juvenil hane) provtagits och en nordlig näbbval (juvenil hona), som hittades i juni, obducerats.

Bild på tumlare på ett bord, personal med vita handskar undersöker djuret.
På SVA obduceras strandade tumlare, andra valdjur och sälar. Foto: SVA

Vår övervakning av marina däggdjur

Med en långsiktig övervakning kan vi upptäcka förändringar inom populationer, arter och ekosystem. Allt detta ingår i vårt övervakningsprogram om marina däggdjur, som startade 2021 och finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

För att lyckas behöver vi ett gott samarbete med privatpersoner, organisationer, företag och föreningar som är verksamma längs Sveriges kuster. De är våra ögon, öron och händer på plats. Övervakningen pågår året om och vi är i fortsatt behov av mer rapporter.

Så kan du hjälpa till

  • Rapportera in fynd av döda marina däggdjur
    Hitta rätt formulär på samlingssidan www.sva.se/dottdjur.
  • Paketera och transportera ett dött djur till en förvaringsfrys
    Kontakta oss för att bli en av våra kustkontakter i strandningsnätverket.
  • Sprid informationen
    Beställ eller ladda ner vår folder (pdf) för att läsa mer.

Kontaktperson på SVA

Jasmine Stavenow

Biolog, MSc.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight