Gå direkt till innehåll
Guding.
Guding. Foto: Torsten Mörner/SVA

Höjd risk för fågelinfluensa – Sverige höjer skyddsnivån

Senast uppdaterad : 2020-11-06

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts i ett flertal europeiska länder den senaste tiden. Därför har Jordbruksverket nu beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar.

Flera fall av högpatogent (sjukdomsframkallande) fågelinfluensavirus främst av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän och vilda fåglar i Nederländerna och Tyskland. Storbritannien har rapporterat fall hos fjäderfä och i dag kom en rapport om fynd av fågelinfluensa hos en pilgrimsfalk i Danmark.. Med tanke på den senaste tidens utveckling av fågelinfluensa i Europa har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort en ny riskbedömning och Jordbruksverket har idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i hela av Sverige.

– Vi tar det här beslutet i förebyggande syfte för att skydda tama fjäderfän från sjukdomen. Får vi in smittan kan det leda till stora konsekvenser för fjäderfäproducenter och för Sverige, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten.

– I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för att hindra direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfä och vilda fåglar och en höjning av skyddsnivån är ett viktigt led i det, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Följande gäller för skyddsnivå 2

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Lotta Hofverberg

Enhetschef smittbekämpningsenheten

Jordbruksverket

Malin Grant

Epidemiolog

Statens veterinärmedicinska anstalt