Gå direkt till innehåll
Rävens dvärgbandmask ger inga sjukdomssymtom på hundar.
Rävens dvärgbandmask ger inga sjukdomssymtom på hundar, men hundar kan vara smittbärare och smitta människa. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hundar kan vara smittbärare av rävens dvärgbandmask

Sidan granskades senast : 2011-09-15

Första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige skapar nya frågor för landets hundägare. Parasiten ger inga sjukdomssymtom på hundar men hundar kan vara smittbärare och smitta människa.

– För hundar är det inte farligt att äta bär eller svamp och hundar smittar inte varandra. Hundar smittas av att äta gnagare och hunden kan i sin tur smitta människa, säger Bodil Ström Holst, veterinär på SVA.

SVA kan idag inte säga hur utbredd rävens dvärgbandmask är i Sverige. Under 2010 undersöktes 300 rävar och det är endast den nu aktuella räven från Uddevallatrakten som har varit infekterad med parasiten.
Hundar smittas genom att äta infekterade gnagare. När en hund blir smittad dröjer det 28 dagar innan dvärgbandmasken börjar utsöndra ägg som i sin tur kan smitta människa. Hunden är sedan smittbärande i cirka 3-4 månader.

En hund som är smittad kan avmaskas och blir då smittfri inom 3 dygn. Hundar som är i riskzonen för att smittas är hundar som springer lösa i skog och mark.

I dagsläget är utbredningsområdet inte känt. I avvaktan på att vi har mer kunskap rekommenderas avmaskning med praziquantel för hundar som bor i Uddevalla, Färgelanda, Munkedal och Vänersborgs kommun och där i trakten brukar vistas i skog och mark (och därigenom haft möjlighet att äta gnagare). Området är valt utifrån hur långt SVA bedömer att den infekterade räven kan ha rört sig. Uppgifter om utbredningsområde kan komma att förändras allteftersom ny information insamlas.

Äggen som en infekterad hund utsöndrar i avföringen kan smitta människor. Äggen kan också fastna i hundens päls och på så sätt kan människor som klappar en hund infekteras. Därför bör människor i nämnda område tänka på att ha god handhygien efter kontakt med sin hund, om hunden kan ha blivit infekterad. Tänk på god handhygien och pussa inte på hunden.

SVA rekommenderar hundägare i smittat område:  
Om du tror att hunden kan vara/har varit utsatt för smittan och för att minimera risk för smitta till dig själv och till omgivningen:

• Håll hunden kopplad när du rastar den.
• Tvätta händerna efter att du klappat din hund. Pussa inte på hunden.
• Avmaska hunden med praziquantel. Månatlig avmaskning kan bli aktuell för hundar som är konstant utsatta för smitta genom att de har möjlighet att äta smågnagare.
• Duscha och schamponera hunden i samband med första avmaskningen för att avlägsna eventuella ägg i pälsen. Har man sedan avmaskat var 4:de vecka behöver man inte duscha hunden.
• Hantera träcken som att den är smittsam och lägg den i kärl för brännbart avfall innan avmaskning och 3 dagar efter avmaskning.