Gå direkt till innehåll
Två hälsoskyddsinspektörer i korridor med påsar de ska dela ut.
Igår var första dagen i Hygienveckan då hälsoskyddsinspektörerna delade ut material.

Hygienvecka med material från SVA och 4H

Sidan granskades senast : 2021-09-20

När hälsoskyddsinspektörerna i Trollhättan ska propagera för bättre hygien letade de efter användbart material. Hos SVA hittade de spel, frågesport och pysselböcker för olika åldrar som svarade mot deras behov.

Under hygienveckans första dagar kommer kommunens hälsoskyddsinspektörer åka runt till förskolor och skolor och dela ut material från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det handlar om spel, frågesport och pysselböcker och som tagits fram för förskolor, skolor och gymnasier. Material som förmedlar kunskap om hygien på lustfyllt och roligt sätt. Kunskap som kan göra besöket på en 4H-gård tryggt för både djur och besökare.

Smittskyddsfrågor ingår i kommunens miljötillsyn av förskolor och skolor och är en viktig fråga. Ami Hammar är en hälsoskyddsinspektör i Trollhättan stad som tycker det är roligt att få möjligheten att, genom att dela ut pedagogiskt material, kunna inspirera verksamheter att jobba med smittskyddsfrågor.

– Hygienveckan är ett utmärkt tillfälle för oss att lyfta frågan och få fler att förstå hur viktigt det är med kunskap om hygien i alla möjliga situationer. Vi sökte efter material att kunna tipsa om till förskolor och skolor och hittade SVA:s hemsida med ett väl genomarbetat pedagogiskt material som kändes bra. Nu fick vi möjligheten att få hem materialet fysisk vilket vi hoppas gör att fler upptäcker det och använder det i sin verksamhet. Det bra att det finns olika material för olika åldrar, att det klarar påfrestningarna när de yngre leker lite vilt, säger Ami Hammar, hälsoskyddsinspektör på Trollhättans kommun.

Projektet är avslutat och de fysiska produkterna har tagit slut. De digitala spelen för de lite äldre finns i appar och är nedladdningsbara. De fysiska finns som PDF:er och det är inte svårt att skriva ut och laminera. Några har fäst quizkort och spelbrickor på träbitar med gott resultat. För de yngre finns också en film att visa innan besöket.

Projektet initierades för att undvika zoonoser

Zoonoser, smittor mellan djur och människor, är SVA:s expertområde. I det MSB-finansierade projektet jobbade SVA med Sveriges 4H och tog fram ett utbildningspaket för olika åldrar. En förklaring till att materialet blivit populärt är att både pedagogisk och psykologisk expertis, smittskyddsläkare, länsveterinär och besättningsveterinärer bidragit. Tanja Strand är forskare på SVA och koordinerade arbetet.

– Vi besökte 4H-gårdar och observerade personal och besökare. Workshops anordnades med 4H:s unga ledare. Även barnen som besökte gårdarna fick bidra genom att utvärdera materialet. Det är roligt att se att all denna kunskap har mynnat ut i ett utbildningspaketet som fungerar. Läraren eller ledaren kan ordna tipspromenad, spela spel utomhus eller i en app och barnen älskar det. Filmen får verkligen barn att föstå hygien och vilja tvätta händerna. Det var ett roligt projket att genomföra och extra roligt när vi får bekräftat att pedagogiken fungerar, säger Tanja Strand.

Materialet spreds till alla Sveriges 4H-gårdar där det når både personal och besökare. Alla som har djur och tar emot besökare kan använda materialet, det finns digitalt för alla på SVA:s webbplats.

Utbildningspaketet är framtaget med begreppet One Health i fokus för ett helhetsperspektiv på hälsa som rimmar väl med SVA:s motto Friska djur – trygga människor.

Kontaktperson på SVA

Porträtt av Tanja Strand

Foto: Göran Ekeberg/Add Light