Gå direkt till innehåll
Älgko
Älgko på åker. Foto: Torsten Mörner/SVA

Avmagringssjuka (chronic wasting disease)

Sidan granskades senast : 2020-02-27

Avmagringssjuka eller ”chronic wasting diseasase” (CWD), som drabbar hjortdjur, har varit känd i Nordamerika sedan 1960-talet. Under 2016 upptäcktes den för första gången i Europa, på vildren i Norge. Under 2019 påvisades CWD även i Sverige, på tre älgar i Norrbotten. Statsepizootologen vid SVA ger en samlad bild av kunskapsläget.

Frågan om avmagringssjuka är komplex och det finns ännu många frågor som internationell forskning inte har svar på. Det finns flera olika faktorer som bidrar till förvirring. Till att börja med är CWD inte en sjukdom utan snarare ett samlingsnamn för flera olika sjukdomsvarianter (mer om detta längre ned i texten). Nomenklaturen är ännu inte fastställd och olika benämningar används inkonsekvent. En annan faktor som kan bidra till förvirring är att det som kommuniceras som en hypotes, ibland kan framgå som bekräftad sanning när texten i något annat sammanhang förkortas och förenklas.

Läs hela Statsepizootologen kommenterar om avmagringssjuka (cwd)