Gå direkt till innehåll
Bilden visar värphöns.
Unga värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Intensivt arbete i influensasmittad värphönsbesättning

Senast uppdaterad : 2017-04-28

Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Nyköping beräknas vara avslutat i kväll. Totalt har cirka 50 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen.

– Det är ett omfattande jobb att sanera anläggningen. Samverkan mellan djurägare, myndigheter och frivilligorganisationer är a och o och min bedömning är att det har fungerat mycket bra så här långt, säger Robert ter Horst, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Stigtomta.

Saneringsarbetet beräknas pågå ett tag och efter slutlig rengöring och desinfektion ska anläggningen stå tom i 21 dagar, därefter kan verksamheten startas upp på nytt. Det kommer att ta tid innan anläggningen kan vara tillbaka i full produktion.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmanar till fortsatt ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symtom hos tama fåglar.

– Vi utreder för närvarande inte några nya misstänkta fall, men risken för spridning är alltjämt förhöjd. Det är därför viktigt att såväl fjäderfäproducenter som hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar såväl direkta som indirekta kontakter mellan tam- och vildfågel, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

Har aldrig smittat till människa

– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas genom att äta ägg eller kyckling.

Mer information för journalister

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight