Gå direkt till innehåll
Bilden visar värphöns.
Värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Jordbruksverket tar bort skyddsområde i Nyköping

Sidan granskades senast : 2017-05-22

Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelinfluensa konstaterades i slutet av april. Skyddsområdet övergår istället i ett övervakningsområde och vissa restriktioner kommer att finnas kvar.

– Inga fler fall av smitta hos tamfåglar har påvisats och därför kan vi nu ta bort skyddsområdet på tre kilometer runt gården som nu övergår i ett övervakningsområde på tio kilometer. Vissa restriktioner gällande förflyttningar av fjäderfä och ägg kommer att finnas kvar i området, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Det varmare vädret under våren och försommaren gör att fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i omgivningen. Det finns dock fortfarande risk för spridning från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

– Antalet rapporter om fågelinfluensa i Europa har kraftigt avtagit under de senaste veckorna. I Sverige har inga nya fall på vildfågel påvisats sedan början av april. Men med tanke på den omfattande smittspridning som förekommit under vintern-våren kan vi inte utesluta viss kvarvarande smitta i miljön, eller hos vilda fåglar i landet. Det är därför även framöver viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner. Detta betyder att man försöker förhindra kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.