Gå direkt till innehåll
Bilden visar smutsiga ägg.
Smutsiga ägg. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Kontrollen i livsmedelskedjan måste bli likvärdig

Sidan granskades senast : 2018-08-29

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt sett bra i Sverige. Den ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men det finns utrymme för förbättringar, bland annat eftersom kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen idag.

Rapporten omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Utvecklingen för kontrollen går fortsatt i positiv riktning. Informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

Rapporten visar att de vanligaste avvikelserna som hittas vid kontroller finns, liksom tidigare år, inom journalföring, hygien, faroanalys och livsmedelsinformation. Rapporten visar också att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter.

Kontrollen av djur- och växthälsa visar att Sverige fortfarande har ett gott smittskyddsläge med friska djur och sunda växter. Det livsmedelsburna campylobacterutbrottet sommaren 2016 fortsatte under våren 2017 och resulterade i cirka 4 000 rapporterade fall. Det kunde härledas till färsk svenskproducerad kyckling, och det var svårare att komma till rätta med det problemet. Utbrottet visar att kontrollmyndigheterna behöver förbättra arbetet med stora livsmedelsburna utbrott och minska risken för nya utbrott.

Rapporten är framtagen av Livsmedelsverket som är samordnare samt Jordbruksverket, SVA, Försvarsmakten, länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna i samarbete. Även Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Swedac och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit med material från sina verksamheter.

Mer information för journalister

Elina Lahti

Epidemiolog

Porträtt av Elina Lathi

Foto: Göran Ekeberg/AddLight