Gå direkt till innehåll
Bilden visar en höna.
Höna. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

Sidan granskades senast : 2017-03-30

Jordbruksverket sänker nu skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bedömer att det fortfarande är en förhöjd risk för spridning av fågelinfluensa från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.