Gå direkt till innehåll
Rävspillning i hand med plasthandske.
Typisk rävspillning som kan innehålla dvärgbandmaskägg.

Fortsatta lokala fynd av rävens dvärgbandmask

Senast uppdaterad : 2021-06-07

Av 235 rävspillningar som samlades in hösten 2020 i tidigare kända smittade områden var flera positiva för rävens dvärgbandmask. SVA söker medel för att fortsätta övervakningen i dessa områden under 2021.  

Det var i kommunerna Gnesta och Uddevalla som positiva prover för dvärgbandmasken påträffades, medan spillningarna tagna i Katrineholm och Finspång var negativa. Människor kan i sällsynta fall drabbas av blåsmasksjuka (alveolär ekinokockos) efter att ha råkat få i sig de mikroskopiska bandmaskäggen. Under de senaste åren har enstaka fall av sjukdomen hittats hos människor i Sverige.

– En lokal och begränsad smitta skulle kunna stoppas genom regelbunden riktad avmaskning av rödrävar under ett antal års tid, något som vi planerar för om fortsatt övervakning i Gnesta och Uddevalla visar att smittan inte har spridit sig. Avmaskning kan ske genom att medicinpreparerade beten placeras ut där de smittade rävarna håller till. Det kräver noggrann uppföljning av resultatet genom att skjutna rävar och insamlad rävspillning undersöks under flera års tid, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA.

Insamlingen i Gnesta och Uddevalla kommer skötas av medarbetare från SVA eller anlitade fältarbetare, inte genom allmänheten.

Kontaktperson på SVA

Erik Ågren

Bitr. statsveterinär

porträtt på erik

Foto: Göran Ekeberg/AddLight