Gå direkt till innehåll
Bilden visar unga värphöns.
Värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Newcastlesjuka hos fjäderfä på Kalmargård

Sidan granskades senast : 2017-08-17

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 4000 fjäderfä utanför Kalmar. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till fjäderfäanläggningen. Samtliga fjäderfä kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

– Vi uppmanar fjäderfäägare, särskilt i området, att vara vaksamma på symtom, säger Gunilla Hallgren, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det enda symtom som setts i besättningen är en kraftig nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg, men andra fåglar kan ha en annan sjukdomsbild.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Det är förbjudet att utan tillstånd flytta använt ströl eller fågelgödsel.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker Newcastlesjuka kontakta en veterinär. Veterinären i sin tur ska rapportera misstanke om Newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom hos fjäderfä och tamduvor

Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna. Symtomen kan variera mycket men sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen.

Ett eller flera av dessa symtom kan ses i olika grad

  • nedsatt allmäntillstånd.
  • sänkt äggproduktion, skinnägg.
  • ökad dödlighet (upp till 100 procent).
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet).
  • andningssvårigheter med eller utan hosta.
  • diarré.

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.

Lena Hult

Smittskyddssamordare på enheten för idisslare och gris

Jordbruksverket