Gå direkt till innehåll
Bilden visar unga värphöns.
Unga värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne

Sidan granskades senast : 2017-11-24

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 26.000 värphöns i Vellinge kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. 

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med tio kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

• Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
• Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
• Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
• Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under Epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker newcastlesjuka kontakta en veterinär. Veterinären i sin tur ska rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symptom hos fjäderfä och tamduvor Symptomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen:

  • kraftigt sänkt äggproduktion
  • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
  • äggskal med pigmentförändringar.
  • nedsatt allmäntillstånd
  • ökad dödlighet (upp till 100 procent)
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symptom från centrala nervsystemet)
  • andningssvårigheter med eller utan hosta
  • diarré

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framförallt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.

Mer information för journalister

Foto: Göran Ekeberg/AddLight