Gå direkt till innehåll
Ko och man, som dricker mjölk ur ett glas.
Omslagsbilden till FN-rapporten ”Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden”, där flera SVA-forskare medverkat.

Ny FN-rapport sprider svensk antibiotikapolicy

Senast uppdaterad : 2020-11-27

Svensk mjölkproduktion är i världsklass när det gäller låg antibiotikaanvändning kombinerat med friska och högproduktiva djur. Svensk expertis, bland annat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),  skriver om de svenska erfarenheterna i en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

En rad nyckelfaktorer för den svenska framgången lyfts fram i rapporten. Långsiktigheten i arbetet för god djurhälsa och -välfärd är en faktor. Exempelvis förbjöd Sverige inblandning av antibiotika i foder redan 1986 och veterinärer har sedan 1960-talet inte haft rätt att försälja antibiotika med avans.

En annan faktor är det nära samarbetet mellan djurbönder, veterinärer, universitet, myndigheter och departement. Ofta har initiativ kommit ”från fältet” vilket sedan utvecklats till ändamålsenliga regelverk. I många andra länder är angreppssättet det omvända med ”top-down”- reglering för användning av antibiotika.

God djurvälfärd och förebyggande arbete

Ytterligare en faktor är vårt fokus på god djurvälfärd och sjukdomsförebyggande åtgärder – som inte inkluderar antibiotika. Dessa åtgärder minskar avsevärt behovet av antibiotika. I många länder maskeras undermålig djurhållning med rutinmässig tillförsel av betydande mängder antibiotika för att förebygga sjukdomar.

Genom att FAO nu sprider de svenska framgångsfaktorerna kan regeringar, myndigheter och producenter runtom i världen ta del av våra erfarenheter och inspireras till att hålla sina djur friska utan antibiotika. Sverige har därmed gjort en betydande internationell insats för att bekämpa antibiotikaresistens bland djur och människor.

World Antimicrobial Awareness Week

Rapporten ”Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden”, lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week och har tagits fram av svenska experter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges veterinärförbund, Växa Sverige, Gård- och Djurhälsan och Näringsdepartementet. SVA har representerats av Karl Pedersen, chef för antibiotikasektionen, Ylva Persson, bitr. statsveterinär, och Karin Persson Waller, statsveterinär.

Även för några år sedan medverkade bland andra SVA, genom bitr. statsveterinär Marie Sjölund, till en liknande rapport, då om gris och fjäderefä: ”Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry.”