Gå direkt till innehåll
Bilden är ett skärmklipp från NKP-webben.
NKP-webben visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Senast uppdaterad : 2018-09-14

Det finns en ny webbtjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, för livsmedelskedjan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Den nya webbtjänsten visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan.

Användningen av NKP-webben ska på ett effektivare sätt möjliggöra en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Tjänsten hjälper chefer inom myndigheternas kontroll att snabbt hitta mål och aktiviteter som är relevanta för att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel som kommer från friska djur och sunda växter. Den nya webbtjänsten underlättar också för företagen som enklare ser vilka prioriteringar myndigheterna har.

Den nationella kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord.

Kontrollplanen innebär bland annat följande kontroll

  • Vegetabilier som spannmål, frukt, grönsaker.
  • Djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd.
  • Jakt och fiske.
  • Tillverkning, transporter och importerade livsmedel.
  • Alla ställen där mat säljs och äts – butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU, Swedac, Tullverket, länsstyrelserna och kommunerna delar på uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.