Gå direkt till innehåll
Bild föreställande preparat på en laboratoriebänk inför en histopatologisk undersökning.
Paraffininbäddade preparat inför histopatologisk undersökning.

Ny prisstruktur för patologisk analys 2022

Senast uppdaterad : 2021-12-17

I 2022 års prissättning har SVA:s patologienhet försökt förenkla utbudet, för att göra det enklare att välja rätt undersökning. Förändringar har därför gjorts i debiteringen av histopatologi, cytologi och obduktion.

Nya prisstegar införs för histopatologi och cytologi

Från och med den 17 januari 2022 utgår prissättningen för histopatologi till stor del från en stege för antalet insända preparat, oavsett hur många processer de utgår från (Histopatologi allmän). Det gäller till exempel biopsier eller i vissa fall hela fixerade organ, och vad gäller cytologin från antalet glas.

Vissa undantag finns för särskilda organ som medför ett mer omfattande arbete för preparering och undersökning (flera sammanhängande juverdelar, helt hjärta, hjärna eller ögon, samt livmoder med äggstockar). Observera att isolerade juvernybildningar eller enstaka juverdelar som insänds tillsammans med flera sammanhängande juverdelar kommer att debiteras separat enligt prisstegen för biopsier (Histopatologi allmän), utöver Histopatologi juver för de sammanhängande juverdelarna.

En ny prisstege införs för endoskopiska biopsier eller grovnåls-/Trucut-biopsier, då dessa som regel är mycket små och fler biopsier kan behöva undersökas. För hudbiopsier från hudutredningar finns också en egen artikel som tidigare, för upp till fem biopsier.

Obduktioner får nya indelningar

För obduktioner tas viktklasserna för hund och katt bort, så att ett pris gäller för alla hundar och ett för alla katter, med undantag för neurologiutredningar.

Artikeln "Obduktion neurologiutredning hund/katt" kostar mer på grund av att detta är en mer omfattande undersökning med mer provtagning än en genomsnittlig obduktion. Denna undersökning ska användas då fullständig neurologisk undersökning av valda delar av centrala och perifera nervsystemet önskas (det vill säga av hjärna, ryggmärg, perifera nerver, nervrötter/ganglier, eventuellt muskulatur), som del av utredning av en patient med neurologiska symtom.

Namnet har ändrats på artiklarna för obduktion av övriga smådjur och exotiska djur. De inkluderar dock samma djurarter som tidigare.

För fullständiga priser för obduktioner och histopatologiska eller cytologiska undersökningar (med den nya prissättningen synlig från den 17 januari 2022), se SVA-analyser