Gå direkt till innehåll
Bilden visar laboratorieveterinär Oskar Nilsson, SVA.
Laboratorieveterinär Oskar Nilsson, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ny rapport visar åter stora skillnader i antibiotikaförsäljning för djur i Europa

Sidan granskades senast : 2017-10-17

Det är fortsatt stora skillnader i hur mycket antibiotika som säljs för djur i olika länder. Island, Norge och Sverige har den lägsta försäljningen. Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vårt land sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika.

Statistik över försäljning av antibiotika för djur under 2015 i 30 europeiska länder redovisas i en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. SVA och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter. SVA bidrar också med expertis som stödjer EMA:s arbete med insamling och analys av data.

Den nu aktuella rapporten visar att situationen fortfarande är väldigt ojämn i olika länder. I femton länder minskar försäljningen med minst fem procent medan den ökar mer än fem procent i åtta länder.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Måttet är trubbigt och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

Mer information för journalister

Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Du kanske också är intresserad av