Gå direkt till innehåll
Bilden visar Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.
Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Nya fall av fågelinfluensa – fortsatt viktigt med goda skötselrutiner av fjäderfä

Senast uppdaterad : 2018-04-26

Tre nya fall av fågelinfluensa av typen H5N6 har konstaterats efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det handlar om en havsörn, en duvhök och en ormvråk som hittats i trakterna kring Mörrum och Bromölla i södra Sverige. Det här viruset har inte visat sig utgöra risk för människor till skillnad från det H5N6-virus som cirkulerar i Asien.

– H5N6 cirkulerar fortfarande i vilda fågelpopulationer i landet och vi vet inte hur omfattande utbredningen är. Det är sannolikt att nya fall på vildfågel kommer upptäckas, och det finns fortfarande en risk för att tamfågel ska smittas. Därför vill vi påminna om att det alltid är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds-rutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.

Viruset är nära besläktat med H5N8 som cirkulerade bland vilda fåglar i Sverige under 2016 och 2017, och då även orsakade utbrott hos fjäderfä. Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller förknippats med samma dödlighet.

Finns naturligt bland vilda fåglar

I februari 2018 upptäcktes fågelinfluensa av typen H5N6 hos en havsörn och en ormvråk vid Blekingekusten. Därefter har ytterligare fall konstaterats i en hobbybesättning i Uppsala län samt två havsörnar i Blekinge.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Mer information för journalister

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight