Gå direkt till innehåll
Bilden visar en höna utomhus.
Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Nytt fall av fågelinfluensa i hobbybesättning

Sidan granskades senast : 2018-03-16

Fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning i Östhammar i Uppsala län. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Det är första gången virus av den typen upptäckts på tamfågel i Sverige. Detta virus, som cirkulerar i Europa och i Sverige, har aldrig smittat till människa.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt. Vi rekommenderar att man undviker att mata vilda fåglar i närheten av sina tamfjäderfän.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

– Även om H5N6 inte har förknippats med samma dödlighet som fjolårets virus, H5N8, så är det tydligt att det cirkulerar bland vildfåglar. Undvik därför särskilt kontakt med sjöfågel, säger statsepizootolog Ann Lindberg, SVA.

Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

• Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
• Håll rent runt hus och inhägnader.
• Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
• Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
• Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Jordbruksverkets pressmeddelande 2018-03-16

Karin Åhl

Smittskyddshandläggare på enheten för häst, fjäderfä och vilt

Jordbruksverket

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight