Gå direkt till innehåll
Bild av E.Coli-bakterier i databasen VetBact.
Så här ser en bild av E.Coli-bakterien ut i databasen VetBact. Texten i bild, kortad: Kolonier av Escherichia coli, stam SLV 082, odlad aerobt på blodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Bild: Karl-Erik Johansson (BVF, SLU) & Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU).

Nytt i VetBact – databasen för veterinärmedicinskt viktiga bakterier

Sidan granskades senast : 2011-09-15

SVA:s och SLU:s databasdrivna webbplats, VetBact, för veterinärmedicinskt viktiga bakterier vidareutvecklas och har nu flera nya funktioner.
 – Från och med september kommer man att kunna utföra laborationer virtuellt men redan idag kan man exempelvis öka sina bakteriekunskaper via en självtest, säger Karl-Erik Johansson, SVA och SLU, koordinator för VetBact.

Webbplatsen www.vetbact.org vänder sig till alla som studerar eller arbetar med veterinärmedicinsk bakteriologi. Såväl praktiserande veterinärer som forskare kan ha användning för databasen som idag rymmer information om 206 bakterier inklusive underarter inom 80 släkten.
– Vi täcker in de viktigaste bakterierna inom veterinärmedicin, men vi utökar antalet allt eftersom. Vi har också ett stort bildmaterial som är fritt att använda i ickekommersiella syften, säger Karl-Erik Johansson som även är initiativtagare till VetBact.

På VetBact skrivs det om nyheter inom bakteriologi och uppdateringar i databasen. I självtestet, VetBactQuiz, får besökaren svara på frågor och får sedan en direkt respons om huruvida det var rätt eller inte.
– Vi håller just nu på att utveckla ett virtuellt laboratorium. Där besökaren på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad ska ställa diagnos. Vi beräknar att kunna lansera det i september, säger Karl-Erik Johansson.

Det virtuella laboratoriet ska tillsammans med övrig information utgöra ett komplement till läroböcker och annan litteratur inom veterinärmedicinsk bakteriologi.
– Det finns många fördelar med att jobba med bakteriologi på webben, uppdateringar kan göras kontinuerligt och svenska förhållanden kan specificeras, säger Karl-Erik Johansson.