Gå direkt till innehåll
Bilden visar parasiten theileria equi.
Cell med parasiten theileria equi. Parasiten ger en sjukdom som smittar mellan hästar via en typ av fästingar som inte lever i Sverige idag. Symptomen är feber, kraftig blodbrist och gulsot. Foto: SVA

Obotliga fästinginfektionen theilerios på importhästar från Spanien

Sidan granskades senast : 2012-06-14

Den malarialiknande sjukdomen theilerios, även kallad piroplasmos, har påvisats hos två nyanlända ridhästar som importerats från Spanien i början av juni 2012. Sjukdomen hos häst är anmälningspliktig, och orsakas av parasiten Theileria equi som förstör de röda blodkropparna.

Sjukdomen smittar mellan hästar via en typ av fästingar som inte lever i Sverige idag. Symptomen är feber, kraftig blodbrist och gulsot.

- Det är sannolikt första gången som hästar varit akut sjuka i piroplasmos i Sverige, säger veterinär Helena Back vid SVA. Antikroppar mot sjukdomen har dock påvisats förut, hos ett antal importhästar som förmodligen är kroniskt infekterade.

Det är nu fråga om samma spanska hästar som tidigare i veckan har rapporterats positiva för hästinfluensa.
 
- Kombinationen av stressen vid en lång transport och en virusinfektion utan vaccinskydd har med största sannolikhet aktiverat en infektion med Theileria som hästarna burit sedan tidigare, säger Dan Christensson, parasitolog vid SVA.
 
En häst som blivit infekterad med piroplasmos kan behandlas för att få ner antalet parasiter. Det är oftast inte möjligt att få bort hela infektionen, utan hästen förblir kroniskt infekterad livet ut. Hästar med infektionen kan visa nedsatt prestation,  och vid stress riskerar sjukdomen att blossa upp igen.

- Så länge vi inte har de aktuella fästingarterna i Sverige är risken låg att hästarna smittar andra hästar, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA. Smittan kan dock även överföras via smutsiga kanyler eller från sto till foster. Med varmare klimat är det inte omöjligt att nya fästingarter kan etablera sig i Sverige, och det kan innebära risk för spridning av sjukdomar vi tidigare inte haft.

Parasiten Theileria equi kan infektera hästar, mulor och åsnor, men smittar inte till andra djur eller människor. Piroplasmos eller sommarsjuka hos kor som förekommer i Sverige orsakas av en annan parasit, Babesia divergens.

Mer information för journalister

Gittan Gröndahl

Tf statsveterinär, forskare, VMD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight