Gå direkt till innehåll
Sverigekarta med fynd av döda havssulor.
Geografisk lokalisation av sjuka eller döda havssulor rapporterade till SVA sedan 1 juni 2022. Data är baserade på inrapporterade uppgifter och det kan finnas osäkerheter avseende artbestämning och plats.

Ökat antal fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar

Sidan granskades senast : 2022-07-05

SVA ser just nu en ökning av antalet konstaterade fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar. Även antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar har ökat sedan början av juni. Lägesbilden avviker från den normala säsongsvariationen för fågelinfluensa då sommaren normalt innebär sämre förutsättningar för fågelinfluensavirusets överlevnad.   

Under våren och sommaren har det kommit rapporter från flera länder kring Nordsjön om att fågelinfluensa orsakar hög dödlighet hos vissa fågelarter som häckar i kolonier, exempelvis havssula, kentsk tärna, storlabb, fisktärna och skrattmås. Fågelkolonier i bland annat Norge, Island, Danmark, Nederländerna och Storbritannien har drabbats och SVA kan konstatera att det finns en liknande bild i Sverige. I Sverige är det främst havssulor på västkusten som har drabbats av hög dödlighet och sex fåglar som skickats in till SVA är positiva för fågelinfluensa. Se karta för geografisk lokalisation av havssulor rapporterade till SVA sedan juni 2022. I Skåne och Blekinge har sjukdomen konstaterats hos bland annat kentska tärnor där smittspridningen verkar ha skett i kolonier där många fåglar häckar tätt tillsammans.  

Under tidigare fågelinfluensasäsonger, före 2021, avstannade smittspridningen av fågelinfluensa som regel under sommaren för att sedan helt klinga av. Nya epidemier uppkom då bara efter en eventuell nyintroduktion av fågelinfluensa i samband med de vilda fåglarnas höstflytt. Att fågelinfluensa nu förekommer hos vilda fåglar under sommaren i Sverige kan vara ett tecken på att viruset kommer att ”översomra”, likt sommaren 2021, och i så fall finns risk för ökad smittspridning under hösten och vintern.   

SVA är tacksamma för alla rapporter från allmänheten om sjuka och döda fåglar då de bidrar till övervakningen av fågelinfluensa och bedömning av smittläget. Undersökning avseende fågelinfluensa görs på de fåglar som SVA bedömer är relevanta, förutsatt att det finns möjlighet att skicka in fågeln till SVA. I dagsläget är det bara en mindre andel fåglar som begärs in för undersökning men rapporterna är värdefulla i sig.  

Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, helst utomhus. 

Fågelinfluensa kan ge allvarliga konsekvenser för både vilda och tama fåglar och sedan 2020 har 2,3 miljoner fjäderfä dött eller avlivats på drabbade anläggningar i Sverige. Läs mer om smittläget i den senaste lägesbilden för fågelinfluensa.   

För karta över positiva fynd hos vilda fåglar se: Smittläge för fågelinfluensa . 

Fortsätt att rapportera om du ser sjuka eller döda fåglar eller andra vilda djur på:  https://rapporteravilt.sva.se/ 

Malin Grant

Epidemiolog, forskarstuderande

Porträtt av Malin Grant

Foto: Göran Ekeberg/AddLight