Gå direkt till innehåll
Bilden visar unga värphöns.
Unga värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa i Skåne tas bort

Sidan granskades senast : 2017-01-04

Jordbruksverket har upphävt övervakningsområdet runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa konstaterades i november. Inga fler fall av smitta hos tamfåglar har påvisats inom övervakningsområdet.

Beslutet innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter och utställningar i området runt den smittade anläggningen.

Skyddsnivå 2 gäller för tamfåglar i hela landet

Fågelinfluensavirus cirkulerar fortfarande bland vilda fåglar i Sverige och Europa. Den förhöjda nivån skyddsnivå 2 råder för att tama fåglar inte ska komma i kontakt med vilda fåglar och riskera att smittas. Tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda dem mot smitta från vilda fåglar.

Om fåglarna undantagsvis inte går att hålla inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Alla som håller tamfåglar ska fortsätta vara vaksamma på tecken på att fåglarna verkar vara sjuka. Det är viktigt att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Följ Jordbruksverkets råd om allmänna hygienregler,  och var mycket noggrann med smittskyddet i besättningarna.