Gå direkt till innehåll
Bilden visar framsidan på rapporten "Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2018”.
Rapporten "Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2018” ger bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2018.

Rapport om sjukdomsövervakning firar tio år

Sidan granskades senast : 2019-07-11

Årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2018, och SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Rapporten, som ges ut för tionde året i rad, visar att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott. I fokus står bland annat tre viktiga smittämnen som myndigheterna skrivit särskilda fördjupningsavsnitt om: Campylobacter, verotoxinproducerande E. coli (vtec) och Salmonella.

– Vi är väldigt stolta över den här rapporten. Den brukar vara mycket uppskattad av mottagarna, och skickas ut både nationellt och internationellt, säger Elina Lahti, epidemiolog vid SVA.

– Du som läser rapporten får både bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2018.

Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat just salmonella, vtec och även den nya övervakningen av CWD.

Rekordstort utbrott av salmonella vid fågelbord

I början av 2018 skedde ett stort utbrott av salmonella bland katter i alla delar av Sverige. Salmonella hittades i 1 185 av 1 760 prover – det högsta antalet någonsin. Även hundar och människor drabbades. De salmonellatyper (undertyper av Salmonella Typhimurium) som finns hos småfåglar kan spridas vidare via fågelbord. Sjuka fåglar blir lättare byten för katter, som då också blir infekterade. Människor kan få smittan via kontakt med fåglar, katter och hantering av fågelbord.

– Vi har under året gjort kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten och sprida rekommendationer om god handhygien när du hanterar fågelbord och hanterar infekterade katter, säger Elina Lahti.

Omslag surveillancerapporten 2018
Rapporten Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2018.

Stort vtec-utbrott under sommaren

Sommaren 2018 drabbades Sverige av ett av de största utbrotten bland människor av vtec, verotoxinproducerande E. coli. Det var en undertyp av vtec som kan orsaka allvarlig sjukdom, till exempel HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).

SVA och andra myndigheter arbetar med att kartlägga och övervaka förekomsten av den här typen av vtec bland djur och människor. Det har gjorts insatser för att minska risken för infektion genom exempelvis rådgivning till djurägare och livsmedelsproducenter. Just nu finns ingen effektiv metod för att bekämpa detta bland djur.

Komplex övervakning av CWD

Under 2018 startade den EU-reglerade övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD, Chronic Wasting Disease), som Jordbruksverket driver tillsammans med SVA.

– Den är komplex att genomföra, eftersom det handlar om flera olika djurslag och kräver ett engagemang från både frivilliga krafter, som jägare och renägare, och myndigheter, säger Cecilia Hultén, epidemiolog vid SVA.

Mer information för journalister

Foto: Göran Ekeberg/AddLight