Gå direkt till innehåll
Bilden visar en veteåker.
Veteåker. Vete är ett vanligt spannmål. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Salmonella fortfarande litet problem i svensk växtodling

Sidan granskades senast : 2017-01-26

Under sommaren 2015 påvisades salmonella, vid två separata tillfällen, längs en produktionslinje i en foderfabrik i Sverige. I båda fallen spårades smittan tillbaka till inhemskt producerad spannmål. Mot denna bakgrund gjorde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under 2016 en salmonellascreening på 80 växtodlingsgårdar. Salmonella påvisades på endast tre av de provtagna gårdarna.

Salmonellakontroll av foder är en viktig del i den framgångsrika svenska salmonellakontrollen. I syfte att undersöka statusen på svensk spannmål genomförde SVA under 2016 en screening på 80 gårdar som odlar spannmål för försäljning. På tre av de provtagna gårdarna påvisades salmonella. Salmonellan återfanns i tork- och förvaringsfickor.

– Om smittan finns i den omgivande miljön kan det vara svårt att helt förhindra att få in salmonellabakterier i en spannmålsanläggning. Men med bra rutiner såsom att inte tröska liggsäd, i möjligaste mån förhindra tillträde för fåglar, gnagare och andra djur, att hålla förvaringsfickor täckta, att täcka intagsgropen när den inte används och att förhindra kondens i produktionslinjen så går det att minimera risken för att salmonella ska bli ett problem på gården, säger forskare Josefine Elving, SVA, som lett studien.

Sverige har idag en internationellt sett unik position med en livsmedelsproduktion som är nästintill fri från salmonella. De få djurbesättningar som ändå årligen smittas av salmonella innebär stora kostnader för svenska staten och för lantbrukaren, samt utgör ett hot mot livsmedelssäkerheten. I fodertillverkning har salmonella främst förknippats med importerade foderråvaror, där svenskodlad spannmål anses vara en praktiskt taget riskfri råvara.

SVA ser idag inte att det finns någon anledning till att omvärdera synen på den svenska spannmålens salmonellastatus. Istället bör energin läggas på förebyggande åtgärder. Det gäller att minska risken för att få salmonella på växtodlingsgårdar – och minimera risken för att tillväxt av salmonella ska kunna ske i produktionslinjen.

Mer information för journalister

Josefine Elving

Forskare, PhD

Foto: Göran Ekeberg/AddLight