Gå direkt till innehåll
Fyra händer håller upp varsin pusselbit.
Samarbetet mellan myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer, branschorganisationer och djurägare är viktigt för att motverka antibiotikaresistens. Foto: Istock

Samverkan viktigt i arbetet mot antibiotikaresistens

Sidan granskades senast : 2022-01-24

Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på den struktur för samverkan som finns sedan 10 år mellan flera olika samhällssektorer.

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) deltar, tillsammans med 21 andra myndigheter och fyra nationella organisationer, i en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder arbetet.

Samverkansgruppen har gemensamt tagit fram en ny, uppdaterad nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen, och utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

– För veterinär- och livsmedelssektorn sker mycket av arbetet av privata aktörer. Därför är samarbete mellan myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer, branschorganisationer och djurägare väldigt viktigt. Men för arbetet på myndigheter, inom och mellan sektorer, är handlingsplanen ett bra verktyg, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert på SVA.

Antibiotikaresistens är en utmaning för hela samhället. I samverkansgruppen deltar därför aktörer inom exempelvis människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning. Detta främjar ett helhetsperspektiv, så kallat One Health-perspektiv, som uppmärksammar hur dessa olika sektorer är sammanlänkade och därför måste hanteras genom ett gemensamt arbetssätt.

Kontaktperson för journalister

Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/AddLight