Gå direkt till innehåll
Bilden visar unga värphöns.
Unga värphöns. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Smittbekämpning av newcastlesjuka pågår i Östergötland

Sidan granskades senast : 2017-10-16

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 14 000 fjäderfä utanför Linköping. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som kan drabba tamfåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till fjäderfäanläggningen. Samtliga 14 000 drabbade fjäderfä kommer att avlivas och gården kommer att saneras.

– Det är viktigt att fortsätta motverka smitta i området och framför allt att ha ett gott smittskydd på gårdsnivå säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Restriktioner gäller för alla fjäderfän i skydds- och övervakningsområdet

Efter att prover från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påvisade newcastlevirus har Jordbruksverket infört ett skyddsområde med tre kilometers radie kring den drabbade gården i Linghemstrakten utanför Linköping. Dessutom infördes ett övervakningsområde med 10 kilometers radie.

Restriktionerna i området gäller samtliga fjäderfän, alltså både fåglar i fjäderfäanläggningar, hobbyhöns och sällskapsfåglar.

I skyddsområdet med tre kilometers radie kring den drabbade gården gäller bland annat följande restriktioner:

  • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
  • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
  • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
  • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
  • Det är förbjudet att utan tillstånd flytta använt strö eller fågelgödsel.

Även inom övervakningsområdet med 10 kilometers radie från den drabbade gården gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

– Vi uppmanar alla som har tamfåglar, särskilt i området eller inom samma näringsgren, att vara vaksamma på symptom, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA. De symtom som setts i besättningen är ökat antal skinnägg samt pigmentförändringar hos äggen.

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Lena Hult

Smittskyddssamordare på enheten för idisslare och gris

Jordbruksverket