Gå direkt till innehåll
Betande kor.
Betande kor. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA deltar i projekt om djurens roll i framtidens livsmedelsproduktion

Sidan granskades senast : 2020-11-24

Formas har beviljat SLU:s ansökan om SustAinimal, där SVA ingår som en part, med 48 miljoner kronor över fyra år. SustAinimal är en centrumbildning som ska utveckla kunskap om djurens roll för ökad, mer hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sverige.

I centrumbildningen kommer tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kommer att ingå, med stort fokus på att väga samman olika faktorer i utvärderingar av livsmedelssystem. SVA kommer att delta med expertis inom de delar av projektet som handlar om djurhälsa, djurvälfärd och antibiotikaresistens, samt leda ett doktorandprojekt inom området livsmedelssäkerhet; ”Food safety and Food security”.

– Vi är mycket glada för att få vara med och bidra till utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. Ett hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk bidrar till att stärka beredskapen för landets livsmedelsförsörjning, ett område som SVA har ett ansvar inom, säger Karin Artursson, vetenskaplig chef vid SVA.

SustAinimal kommer bidra till digitalisering av livsmedelssystemet bland annat genom digitalisering av delar av biodiversitetsbedömningar, att utveckla användningen av virtuella stängsel och digitala beslutsstöd för allokering av foderresurser på gårdsnivå. Policy och styrning av livsmedelsproduktion är andra viktiga områden. Hög grad av interaktion och nära kontakt mellan akademi, företag, organisationer och myndigheter garanterar utbyte av kunskap och implementering av resultat under hela finansieringstiden.

– För att medverka till utveckling och spridning av nya metoder som stärker svensk landsbygdsproduktion kommer SVA att bidra med kunskaper inom modellering, digitalisering och kunskapsförmedling, säger Karin Artursson.

Bland annat kommer skillnader i förutsättningar för livsmedelsproduktion inom Sverige att synliggöras genom att utvärdera scenarion för livsmedelsproduktion i tre specifika regioner; i norr, väst och syd.

Unga forskare kommer att erbjudas att delta i SustAinimals akademi, som erbjuder en dynamisk miljö som rustar dem för att bidra till utveckling av hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Ambitionen är att etablera SustAinimal som det ledande kunskapsnavet för djurens roll i livsmedelssystemet i Sverige.

Fakta

  • SLU SustAinimal har beviljats 48 miljoner över fyra år. Projektet som leds av SLU är ett samarbete med 16 parter från akademi, djurägarorganisationer och industri. SVA kommer bland annat att leda ett doktorandprojekt om ”Food safety and Food security” och vara delaktiga i ett post doktor-projekt ”Digital surveillance of parasite infections”.
  • SVA:s vetenskapliga chef Karin Artursson kommer att sitta med i ledningsstrukturen för projektet. Andra parter som ingår i centrumbildningen SustAinimal är: RISE, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen.

Kontaktperson för media

Karin Artursson

VMD, forskare, adjungerad professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight