Gå direkt till innehåll
Kor i beteslandskap. Foto: Bengt Ekberg, SVA.
Diande kalv vid lågvatten. Foto: Ann Albihn/SVA

SVA:s handlingsplan för djurhållning i ett förändrat klimat

Sidan granskades senast : 2023-06-28

Ett förändrat klimat kan innebära störningar i livsmedelsproduktionen, till följd av ändrad smittspridning, vatten- eller foderbrist, översvämningar eller bränder. Men det kan också innebära en förlängd betes- och växtsäsong med nya odlingsmöjligheter. SVA:s hållbarhetskommitté har tagit fram en handlingsplan för hur förändringar kan hanteras.

För SVA:s del kan insatser handla om ett behov av skärpt uppmärksamhet för en viss sjukdom, att utveckla analyser och provtagning för påvisande av en ny smitta, nya vaccinationsrutiner, rekommendationer kring användande av reservvatten och alternativa foder. SVA genererar nya kunskaper genom egna forskningsprojekt och samverkar med andra myndigheter och organisationer kring omvärldsbevakning och informationsspridning.

Anpassningsarbetet innebär att stödja djurhållning och djurhälsa under de nya förutsättningar som följer av ett föränderligt klimat. Omvärldsbevakning och inhämtande av ny kunskap, i projekt och genom olika former av samarbeten, ger möjlighet att ta fram och sprida ny kunskap till och ha en dialog med djurhållare, branschorganisationer, myndigheter och andra.

Det behövs även en anpassad krisberedskap vid extremväder, såsom kring hantering av djur vid värmestress, brand, torka och översvämning. Målsättningen är att upprätthålla god djurvälfärd samt god hälsa för både djur och människor i synergi med arbetet för civilt försvar och att bidra till utvecklingen mot en långsiktigt hållbar djurproduktion och säker livsmedelsförsörjning.

Klimatanpassning är i linje med det SVA redan gör och med SVA:s generella uppdrag, men viktigt här är att än mer inkludera kunskap utifrån de nya förutsättningar som följer av förändringar i klimat och miljö. Detta stämmer också överens med regeringens vägledande principer för klimatanpassning.

–Klimatförändringen och den anpassning som krävs är en av vår tids största utmaningar, men det är positivt att anpassningen även kan accelerera en nödvändig omställning till ett mer hållbart samhälle. Detta kan ge synergieffekter med arbetet mot Agenda 2030. Ett arbete som vi på SVA ser som centralt att aktivt ta del i, säger Ann Albihn, laborator och ordförande i SVA:s hållbarhetskommitté.

 

Kontakt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight