Gå direkt till innehåll
Gräsänder flyger framför skogsparti
Flyttfåglar kan sprida fågelinfluensa. Bild: genrebild iStock.

Svårbedömt smittläge för fågelinfluensa

Sidan granskades senast : 2022-03-03

Att smittläget för fågelinfluensa hos tama fåglar just nu är betydligt bättre än den förödande säsongen i fjol framgår i den uppdaterade lägesbild som nu publicerats. 

Efter ett uppehåll från utbrott i hela två månader konstaterades dock sjukdomen i en småskalig anläggning med höns i Vellinge tisdagen 1 mars. Läget hos de vilda fåglarna skiljer sig från i fjol och hittills har färre fall hos vilda fåglar har påvisats under januari-februari i år jämfört med förra året. Det är oklart vad orsaken till skillnaderna är men sannolikt är det många olika faktorer som spelar in, en faktor som kan bidra är att det var mycket medial uppmärksamhet om sjukdomen förra året vilket bidrog till rapportering av döda fåglar. Det kommer fortfarande relativt många rapporter om fågelinfluensa från närliggande länder som Tyskland, Polen, Nederländerna och Danmark till EU:s Animal Disease Information System, ADIS.   

Rapportera döda och sjuka fåglar för bättre riskvärdering

SVA har i uppdrag att utföra riskvärderingar för att bedöma sannolikheten för introduktion av smittsamma sjukdomar hos djur, i det här fallet sannolikheten att fågelinfluensa introduceras till fjäderfä. Riskvärderingen ligger till grund för den riskhantering som fjäderfänäringen och Jordbruksverket gör för att förebygga utbrott. Det tydligaste exemplet är beslut om högriskområden (tidigare skyddsnivåer) för fågelinfluensa som innebär att kommersiella fjäderfän måste hållas inomhus. För att öka säkerheten i riskvärderingarna är SVA beroende av rapporter till rapporteravilt.sva.se om man noterar sjuka eller döda vilda fåglar. Ett urval av rapporterade fåglar tas då in för undersökning för bland annat fågelinfluensa och rapporterna i sig är ett viktigt underlag för SVA:s riskvärdering.

– Just nu är vi tacksamma för varje rapport vi får in om döda eller sjuka fåglar, det hjälper oss att få en helhetsbild och det ger underlag till en säkrare bedömning av smittrisker till fjäderfä, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.  

Fjäderfäproducenter måste fortsatt vara vaksamma

I nuläget finns det stora osäkerheter om hur smittläget för fågelinfluensa kommer att utveckla sig och fjäderfäproducenter uppmanas att som alltid anmäla till sin veterinär vid ökad dödlighet eller kliniska symtom som kan tyda på fågelinfluensa. Behovet av fortsatt förebyggande arbete för att förhindra att fjäderfä kommer i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar kvarstår.

Kontakt

Malin Grant

Epidemiolog, forskarstuderande

Porträtt av Malin Grant

Foto: Göran Ekeberg/AddLight