Gå direkt till innehåll
Älgko på åker.
Älgko på åker. Det finns ingen enskild analysmetod som kan avgöra om de fall av cwd som hittats på älg är en smittsam variant av sjukdomen eller inte. Foto: Torsten Mörner/SVA

Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

Senast uppdaterad : 2019-09-18

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har en älgko som sköts under jakten visat sig vara positiv i de första analyserna för CWD och troligen kommer fallet att bekräftas. Enligt jägarna visade den inga tecken på sjukdom innan den sköts. Jämfört med tidigare fall är denna älg yngre, men den bedöms vara minst nio år gammal.

– Ytterligare en älg betyder inte per automatik att det är en smittsam variant av sjukdomen. Men vi kan heller inte säkert utesluta smittsamhet eller att det finns faktorer som vi ännu inte känner till som påverkar utveckling av sjukdomen. Vi konstaterar att den här älgen är yngre än tidigare fall, men det handlar inte om en ung älg. Exakt vad det innebär har vi inte svar på, det finns fortfarande mycket vi inte vet om den här sjukdomen, säger Maria Nöremark på SVA.

Olika varianter av sjukdomen

Avmagringssjuka finns i dels smittsamma varianter, dels varianter som förefaller vara mindre smittsamma och eventuellt är spontant uppkomna förändringar i hjärnan. Under våren 2019 upptäcktes avmagringssjuka på två sexton år gamla älgkor i Arjeplog och Arvidsjaur. Därför genomförs nu en omfattande provtagning i området under älgjakten och renslakten.

­Det finns ingen enskild analysmetod som kan avgöra om de fall som hittats på älg är en smittsam variant av sjukdomen eller inte. Svaret kan man bara få på sikt genom att kombinera olika diagnostiska test och att provta många djur.

Det nya fallet liknar de två tidigare fallen genom att provet från hjärnan var positivt men lymfknutan var negativ i första analysomgången. Samma mönster har också setts på älgar i Norge och Finland. Men den här älgen är några år yngre än de tidigare påvisade fallen, som har varit mellan 13 och 16 år.

– Innan eventuella beslut tas om långsiktiga åtgärder måste vi veta mer. En smittsam variant av sjukdomen vill vi försöka begränsa men om det handlar om en spontant uppkommen variant är bekämpningsåtgärder verkningslösa. Det nya fallet visar hur angeläget det är att prover kommer in så vi kan lära oss mer om sjukdomen. Alla som är inblandade i provtagningen gör en mycket viktig insats för våra hjortdjurspopulationer, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.