Gå direkt till innehåll
Bilden visar Jens Mattsson, generaldirektör, SVA,	Ann Lindberg, statsepizootolog, SVA, och Elnaz Alizadeh, kommunikationschef, SVA.
Jens Mattsson, generaldirektör, SVA, Ann Lindberg, statsepizootolog, SVA, och Elnaz Alizadeh, kommunikationschef, SVA.

Var rädd om fakta – försvara vetenskap!

Sidan granskades senast : 2018-04-14

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i dag publicerat en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Anledningen är SVA:s medverkan i manifestationen March for Science och kampanjen #hurvetdudet? Artikeln följer här:

Hundar kan drabbas av autism om de vaccineras! Ett påstående som var otänkbart bara för några år sedan är nu en sanning i vissa kretsar. Inga vetenskapliga bevis har lagts fram, men samma idéer som präglar den humana lobbyn mot vaccinationer har nu fått fotfäste bland små grupper av djurägare och självutnämnda experter.

I dag den 14 april genomförs March for Science i en global manifestation för vetenskap och mot faktaresistens. Manifestationen vill främja forskares engagemang i samhället och samhällets stöd för fri forskning. I Sverige lanseras även kampanjen #hurvetdudet? i dag.

Många av de allvarligaste smittsamma sjukdomarna i världen är zoonoser – sjukdomar som smittar mellan djur och människa. Hela 60 procent av alla smittor som drabbar människor kommer ursprungligen från djurvärlden. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill i sin roll som kunskapsspridande myndighet med spetsforskning om framförallt smittsamma sjukdomar bidra till att samhällsviktiga beslut och vägval tas på vetenskaplig grund. Vi finns till för att främja djurs – och i förlängningen även – människors hälsa.

SVA verkar i en kunskapsintensiv bransch. Vi följer sjukdomsläget bland både vilda och tama djur i Sverige och vi stödjer myndigheter, företag och allmänheten med rådgivning kring infektionssjukdomar. Om något händer, till exempel att en ny smitta kommer hit till Sverige, måste vi agera snabbt och se till att den kunskap som behövs för att stoppa spridningen finns där den behövs och gör nytta.

En stor del av vår kommunikation handlar om risker; om hur man bör bete sig för att minska sannolikheten att något negativt inträffar. Riskkommunikation är ett landskap där inget är svart eller vitt; där människor alltid kan göra sina individuella val, och välja vilken risk man vill utsätta sig för. Problem uppstår med beteenden där de negativa konsekvenserna inte bara drabbar den enskilde, utan påverkar djur, andra människor och samhället i stort. Häromåret spreds exempelvis felaktigt påståendet att Sverige inte längre var rabiesfritt. Nyheten plockades upp av flera tidningar. Regeringskansliet reagerade omedelbart. I internationella sammanhang fick påståendet snabbt uppmärksamhet med följder för både handel och resande. Wikipedia, där många tänker sig att finna fakta, uppdaterades nästan omedelbart med den felaktiga informationen när tidningarnas rabieslarm gick ut. SVA fick därför lägga ned avsevärt med tid för att informera och kommunicera kring vad som faktiskt gäller för Sverige och svenska förhållanden.

Därför tycker vi att manifestationen March for Science och kampanjen #hurvetdudet? är så viktiga. Bland deltagarna finns företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter. Vi vet att öppenhet och dialog är grundbultar för att bygga förtroende, och i vår egen verksamhet är vi beroende av förtroende hos organisationer, myndigheter, företag, media och allmänhet. Kommunikation och källkritik är i fokus under March for Science, liksom behovet av fakta och forskningsbaserad kunskap inför olika beslut. I den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhets barometer 2017 menar fyra av tio svenskar att politiker bör ta större hänsyn till forskning när de fattar beslut. Inte bara i det stundande valet har kampanjen #hurvetdudet? ett syfte att fylla – utan i långt fler sammanhang spelar vetenskap och fakta en avgörande roll för hur vi ska möta stora samhällsutmaningar.

I en tid när mer eller mindre påhittade nyheter och påståenden, samt skruvade fakta sprids på olika sätt i samhället, är det viktigare än någonsin att stå upp för det som är sant och rätt. I en verklig krissituation kan det vara avgörande att människor vet vad som gäller, och inte agerar på felaktiga uppgifter.

De svenska aktiviteterna till försvar för vetenskap och korrekta fakta pågår ända fram till 1 – 2 september, den sista helgen före valet. SVA stödjer denna viktiga kampanj – nu och i framtiden!

Jens Mattsson, generaldirektör, SVA
Ann Lindberg, professor och statsepizootolog, SVA
Elnaz Alizadeh, kommunikationschef, SVA