Gå direkt till innehåll
Bilden visar en kornåker.
Kornåker. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Var uppmärksam om du tar in grovfoder och halm från andra EU-länder

Sidan granskades senast : 2018-09-06

Jordbruksverket rekommenderar dig som är djurhållare eller foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer.

Den långvariga torkan under sommaren har lett till att efterfrågan på importerat grovfoder är större än normalt. Rekommendationerna är för införsel eller import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få mycket allvarliga följder.

Sjukdomen är ett hot mot grisar och vildsvin

I en del länder i östra Europa finns den mycket allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest, främst bland vildsvin. Viruset överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur. Sjukdomen smittar inte människor, men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det ha råkat komma med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

Var uppmärksam på rester av döda djur

Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, och du som redan tagit emot sådant från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men var då extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Kontakta Jordbruksverket vid fynd av döda djur i fodret. Du kontaktar enheten för CITES, foder och djurprodukter via kundtjänsten på telefonnummer 0771-223 223.

Områden där afrikansk svinpest förekommer

Exempel på länder där afrikansk svinpest förekommer är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien. Det finns en karta där kan du se vilka områden i dessa länder som är drabbade. På kartan väljer du om du vill se förekomsten bland tamgrisar eller vildsvin.

Karta över drabbade områden

Sjukdomen förekommer också i länder utanför EU, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Från dessa länder är det dock inte tillåtet att importera hö och halm.