Gå direkt till innehåll
Bild på vårsvämmygga.
Vårsvämmyggan trivs i översvämningsområden runt till exempel Nedre Dalälven och vid Klarälven i Värmland. Efter en översvämning kan det kläckas enorma mängder och de har ett väldigt aggressivt beteende. Foto: Anders Lindström/SVA

Vårsvämmyggan etablerad på Gotland

Sidan granskades senast : 2019-08-30

Nu är den preliminära rapporten efter förra veckans mygginventering på Gotland klar. Rapporten visar att vårsvämmyggor har konstaterats vid 13 av de 14 platser som undersökts.
– Utifrån mätningarna kan vi göra antagandet att myggan är etablerad och spridd över norra Gotland och på Fårö, säger Anders Lindström, forskare och myggexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Förra veckans mätningar genomfördes på 14 platser, från Slite i sydväst till Fårö i nordost. I samband med inventeringen hittades även en ny stickmygga som inte tidigare konstaterats på ön, nämligen skogsfågelmyggan, Culiseta morsitans.

– Vi har letat på platser som vi vet är gynnsamma för stickmyggor. Om vårsvämmyggan kommer att vara ett årligt återkommande problem är ännu för tidigt att säga, men det är rimligt att tro att myggan på sikt kan komma att sprida sig söderut till platser där förutsättningarna finns, säger Anders Lindström.

Totalt hittades 2628 vårsvämmyggor, vilket är långt under gränsvärdena för bekämpning. Det är första gången arten identifierats på norra Gotland. Det är samma art som orsakat problem i nedre Dalälven och där har bekämpats.