Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Tunnelbanemygga, Culex pipiens. Foto: Anders Lindström/SVA

Allmänheten bidrog till bättre bild av tunnelbanemyggan

Senast uppdaterad : 2020-09-15

Under 2017 gick Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ut till allmänheten med initiativet ”Fånga myggan”. Syftet var bland annat att få bättre kunskap om vilka myggarter som finns i stadsmiljöer i södra Sverige. Det kom in över 3 200 myggor till myndigheten. Den nu färdiga studien ökar forskarnas kunskap om tunnelbanemyggans utbredning.

Sedan 2016 har Göteborgsbor klagat på myggbett inomhus. I Högsbo hittades samma år tunnelbanemyggan, Culex pipiens f molestus. Myggan bor gärna i fuktiga miljöer under mark i stadsmiljö samt är känd för att bita människor. Det är en variant på den vanligare myggarten sydlig husmygga, Culex pipiens f pipiens, som framför allt biter fåglar.

– De drygt 3 200 inskickade myggorna sorterades efter art och från 111 myggor analyserades dna för att kunna särskilja tunnelbanemyggorna från de närbesläktade sydliga husmyggorna. Resultaten visade att tunnelbanemyggan är spridd i stora delar av Göteborg och dessutom finns i norra Malmö. Mer förvånande är att arten, som framför allt förknippats med urbana miljöer, även hittades i Sollebrunn i Västergötland och Hörby i Skåne, säger en av forskarna bakom studien, Tobias Lilja vid SVA.

Den vetenskapliga studien, som publicerades häromveckan, visar också hur effektivt det är att ta hjälp av allmänheten. Det faktum att man skickade in myggor i samband med att man drabbades av myggbett inomhus gav ett bättre resultat jämfört med att sätta ut fällor runt om i landet för att försöka kartlägga tunnelbanemyggans utbredning.

– SVA vill därför uppmana allmänheten att fortsätta skicka in myggor om de har problem med myggbett inomhus. Tips på hur det kan gå till ges via länken till pressmeddelandet nedan.


Mer information

Forskare Tobias Lilja, tel: 076-831 43 73, e-post: tobias.lilja@sva.se

Läs mer

Pressmeddelande om “Fånga myggan!” (2017)

Ovan nämnda studie är publicerad online i Vector borne and Zoonotic diseases

Foto: Göran Ekeberg/AddLight