Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Ann Lindberg är ny statsepizootolog vid SVA från den 1 juli. Foto: Mikael Propst/SVA

Ann Lindberg ny statsepizootolog

Senast uppdaterad : 2016-07-30

Den 1 juli får Sverige en ny statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är Ann Lindberg, epidemiolog och veterinär, som efterträder Marianne Elvander som går i pension. – I mitt uppdrag ingår att ansvara för frågor om epizootier (smittar mellan djur) och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Många sådana sjukdomar är zoonoser, det vill säga, de kan spridas naturligt mellan människor och djur, förklarar Ann Lindberg.

Hon har arbetat vid SVA sedan nästan tio år. Ann Lindberg har en gedigen erfarenhet av sjukdomskontroll och smittskydd genom att hon lett arbetet med zoonossamverkan vid SVA och då haft regelbunden kontakt med en lång rad olika myndigheter runt om i landet. Före SVA var hon anställd på dåvarande Svensk Mjölk och var en av pionjärerna som såg till att Sverige blev fritt från sjukdomen bovint virusdiarrévirus på nötkreatur.

"Vi har ständig beredskap"

– Jag ser statsepizootologen vid SVA som en funktion mer än en person. Funktionens viktigaste resurs är den expertis som finns bland mina medarbetare och på SVA som helhet. Vi har ständig beredskap för att hantera misstankar från fältet om allvarliga sjukdomar som smittar mellan djur, så kallade epizootier.  Många av dem är också zoonoser, sjukdomar som kan smitta människor. Vi gör fortlöpande värderingar av risken att allvarliga djursjukdomar förs in till och sprids i Sverige, säger Ann Lindberg.

– Att vi kommer att få överraskningar i form av nya smittor är egentligen ytterst förväntat. Vårt arbete vid ett utbrott utgår från SVA:s beredskapsplan som anger hur vi ska agera vid eventuell kris. Då handlar det mycket om att kraftsamla, omfördela och avlasta personer. SVA har en god kultur av samverkan och många ansvarstagande människor med hög kompetens. Det är också jätteviktigt för mig och för SVA att vi har en bra samverkan med andra myndigheter, och med berörda näringar och intresseorganisationer i dessa frågor.

Hon värderar risker

Mycket i hennes jobb handlar om att värdera risker av olika slag. Att vara så väl förberedd som det går, även för det okända. Riskvärderingar, som görs vid SVA, hjälper Sverige att prioritera insatser när det gäller vilka smittämnen vi behöver bry oss om och hur vi bäst skyddar oss emot dem.

Ann Lindberg själv ser sig som en lyhörd och samarbetsvillig person, som kan agera snabbt med bibehållet lugn när det krisar. En annan styrka är hennes stora internationella nätverk. Och det kan behövas i oroliga tider.

– Det finns ett antal smittämnen som kryper allt närmare Sveriges gränser. Ett exempel är afrikansk svinpest som idag finns i Baltikum. Sjukdomar som sprids med insekter utgör också ett möjligt hot. Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Exempel finns där smugglade hundar förvandlas till ”svenska” hundar med hjälp av falsk chipsmärkning och falska intyg. Risken att få in rabies är uppenbar.

Ann Lindberg är snart 51 år, fyrbarnsmamma, gift och bor i Uppsala. Hon är ledamot av Friskis&Svettis Uppsalas styrelse, en organisation som har 30 000 medlemmar i hemstaden. Sedan 1998 hoppar hon fallskärm, och är svensk rekordinnehavare i storformationssekvens, tillsammans med 60 andra samtidigt hoppande personer.

Mer information och intervju

Statsepizootolog Ann Lindberg, SVA, tel 018-67 42 10, ann.lindberg@sva.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se