Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande

Avmagringssjuka nu bekräftat på älgen i Arjeplog

Sidan granskades senast : 2019-09-20

Det misstänkt positiva fallet av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog är nu bekräftat och älgens ålder har fastställts till tio år.

I onsdags meddelade Jordbruksverket att en älg som sköts utanför Arjeplog under pågående jakt var positiv i de första analyserna för avmagringssjuka. Älgen provtogs inom den utökade övervakningen som för tillfället pågår i Norrbottens län. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kan nu meddela att även den bekräftande analysen var positiv, och att åldern fastställts till tio år genom undersökning av årsringar i tänderna.

De tester som nu har genomförts bekräftar att det är CWD. Genom fler analyser på referenslaboratorier i utlandet kan resultaten så småningom jämföras med de fall som tidigare konstaterats på älg i Sverige, Norge och Finland.

Osäkert om smittsamt

– Vad gäller frågan om vad fallen på de älgar som hittills påvisats ha CWD beror på, eller om de är smittsamma, så kvarstår den osäkerhet som tidigare meddelats. Det finns en teori om att CWD eventuellt kan uppstå spontant på äldre individer, men detta är som tidigare sagts en teori som ännu inte är bekräftad. Det är för tidigt att utesluta att det kan finnas en smittsamhet – eller att det finns någon faktor vi inte känner till som påverkar utveckling av sjukdomen, säger Maria Nöremark, epidemiolog vid SVA.

– För att få svar på om fallen är spontant uppkomna eller om det också finns en smittsamhet, eller påverkan av andra faktorer, krävs dels en kombination av olika analysmetoder på flera positiva djur, dels en omfattande provtagning. Provtagningen visar i sin tur om sjukdomens förekomst i populationen stämmer med mönstret för en smittsam sjukdom eller inte. Eftersom det hitintills har varit få fall och övervakningens omfattning fortfarande är begränsad är det för tidigt att dra säkra slutsatser.


Kontaktperson
Epidemiolog Maria Nöremark, SVA, tel. 018-67 40 96, maria noremark@sva.se