Gå direkt till innehåll

Centraleuropeisk mygga påträffad i Sverige

Sidan granskades senast : 2017-12-18

I slutet av november hittade myggforskare Anders Lindström, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) övervintrande myggor i en källare i Bohuslän. Det visade sig vara en mygga som normalt hittas betydligt längre söderut, i Centraleuropa.

Culiseta glaphyroptera, är den femtioförsta arten som etablerats i Sverige. Foto: Anders Lindström/SVA. Bilden får fritt användas i anslutning till att pressmeddelandet citeras.

Myggan är inte känd för att sprida smittämnen och har ännu inget svenskt namn. Det är den femtioförsta påträffade stickmyggan totalt i Sverige.

– Jag trodde att det var den ganska vanliga fläckvårmyggan, som är den enda av våra övervintrande vårmyggor som har mörka ben. Men när jag granskade den närmare såg jag att myggan bland annat hade helt mörka palper, en del av munnen, vilket inte stämmer med fläckvårmyggan utan med en annan myggart som finns nere på kontinenten, Culiseta glaphyroptera.

Analyserade dna-prov

För att bekräfta misstankarna om vilken art det var togs ett dna-prov från en av de insamlade myggorna. Myggans dna-sekvens jämfördes med sekvenser från andra mygg, och visade 100-procentig överensstämmelse med just Culiseta glaphyroptera.

Myggan har sin huvudsakliga utbredning i Centraleuropa där den vanligen förekommer i bergstrakter.

– Den verkar föredra små steniga pölar och dammar i klippor, gärna med förmultnande löv på botten, och just den miljön hittar man ju också i Bohuslän, säger Anders Lindström. Vi misstänker att den har funnits här en längre tid och bara är förbisedd. Vi tror inte att den skulle ha kommit hit nyligen som ett svar på klimatförändringarna.

Tillfälligheter bakom fynd

Det var tillfälligheter att Anders Lindström gjorde det nya fyndet under ett besök hos en god vän i Västsverige. Men en nyfiken myggforskare som han missar inte chansen.

Under december skickades det också in en mygga för artbestämning från Anticimex Boråskontor. Myggan visade sig tillhöra arten Culex quinquefasciatus, en art som är känd för att kunna sprida många sorters virus. Det finns för närvarande ingen risk för att den här arten skulle kunna etablera sig i Sverige, men detta exempel visar hur enkelt de här myggorna kan färdas mellan kontinenter.

Mer information

Forskare Anders Lindström, SVA, tel. 018-67 43 18, anders.lindstrom@sva.se

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

 

Läs mer

Statens veterinärmedicinska anstalt