Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Instruktör Ola Norman, Hemvärnet och SVA, demonstrerar drönare. Foto: Mikael Propst/SVA

Civilt försvar i fokus när SVA deltar i Piteå och Storuman

Sidan granskades senast : 2021-08-23

Myndigheter och andra aktörer måste bli bättre på att gemensamt möta yttre hot mot landet och andra typer av framtida kriser. Sverige har därför beslutat att åter bygga upp ett civilt försvar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar vecka 34 på tema civilt försvar på Öjeby lantbruksmässa i Piteå och på eventet Smartbygd i Storuman.

Moderna konflikter kan handla om väpnade angrepp, men också om att en antagonist på olika sätt kan skada viktiga samhällsfunktioner. En kris kan bero på exempelvis smittspridning, torka, regn eller översvämning. När regeringen 2015 beslutade att långsiktigt bygga upp det svenska totalförsvaret ingick det därför en satsning på ett starkt civilt försvar.

Hur kan livsmedelsberedskapen förbättras?

SVA är en av Sveriges beredskapsmyndigheter. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket har SVA fått i uppdrag att undersöka hur den svenska livsmedelsberedskapen kan förbättras. Sverige är idag beroende av just-in-time-leveranser av många varor från utlandet. Vid en plötslig avspärrning skulle det snabbt uppstå en brist av livsmedel i butikerna. Hur kan vi ställa om så vi får en mer robust produktion av våra livsmedel? Och hur kan hushållen ta ett eget ansvar under en kortare period?

Djursmittor kan sprida sig mellan djur och till människor och leda till pandemier, men även göra att vår livsmedelsproduktion hotas. SVA jobbar därför tillsammans med andra smittskyddsaktörer utifrån ett så kallat ”one health-perspektiv” för att skydda oss mot både naturligt förekommande smittor och mot avsiktlig spridning av smitta, mot antibiotikaresistens och mot följder av till exempel klimatförändringar.

Visar drönare och fältlabb

För att lösa dessa uppgifter driver SVA flera projekt ihop med MSB, Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, samt andra myndigheter. Nu vill SVA visa hur vi jobbar ihop och vi börjar i Norrland. Den 25 augusti deltar GD Ann Lindberg, SVA, i digitala panelsamtal om livsmedelsberedskap med start kl. 11:00. Den 26 augusti kommer besökare att i SVA:s fysiska utställningsmonter i Öjebyn möta representanter från SVA och Försvarsmakten, som pratar livsmedelsberedskap och smittskydd och olika verktyg som används, bland annat drönare och fältlabb.

Den 27 augusti flyger SVA drönare, exempelvis för medicinleveranser, i en uppvisning av olika typer av transporter på Storumans flygplats. Den 28 augusti sker aktiviteter i hela Storumans centrum, där allmänheten inbjuds att besöka en rad stationer efter Hälsans stig. SVA får särskild hjälp av Heidi Andersson, den kända armbryterskan från Ensamheten, det lokala Hemvärnet samt Storumans Folkhögskola. Flera andra stora aktörer deltar också på temat civil beredskap, såsom Region Västerbotten samt lokala och regionala aktörer.

Mer information för journalister

Om livsmedelsberedskap:
Säkerhetsspecialist Öjar Melefors, SVA, tel. 073-040 77 94 ojar.melefors@sva.se

Om samarbete mellan SVA och Hemvärnet:
Instruktör Ola Norman, tel. 073-08 54 249, ola.norman@sva.se

Läs mer

Läs mer hos andra

Öjeby lantbruksmässa

Smartbygd Storuman

Vården kan komma Region Västerbotten

GD Ann Lindberg, SVA, i digitala panelsamtal om livsmedelsberedskap (25 aug)


Du kanske också är intresserad av