Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Genrebild veterinär

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret

Sidan granskades senast : 2021-06-28

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) idag lämnar till regeringen.

– Vi har identifierat varor och tjänster som är strategiskt viktiga, och föreslår åtgärder som kan göra verksamheten med djurens hälso- och sjukvård mer robust vid kris eller höjd beredskap och då ytterst i krig. Vi ser också att det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård till exempel vid gemensam beredskapsplanering, säger Lotta Andersson, Jordbruksverket.

Samordning och flexibilitet

Precis som inom humanvården är läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och laborativa tjänster strategiskt viktiga. Även problemen med till exempel handel och logistik är desamma som för humanvården. Det är därför nödvändigt att säkerställa handel och öka lagerhållning av varor och insatsvaror. Dessutom bör vi skapa förutsättningar för produktion av bland annat vissa läkemedel och vaccin i landet.

Vid kris eller höjd beredskap kan djurhälsopersonal behöva placeras inom hälso- och sjukvård för människor eller i annan verksamhet inom djursjukvård än de är vana vid. För att djurhälsopersonalen ska kunna arbeta effektivt behövs då bland annat instruktioner för de nya arbetsuppgifterna, liksom utbildning i hygienarbete och smittförebyggande verksamhet. Inom djurens hälso- och sjukvård behövs även en klinisk utbildning för vård under förhållanden då vissa resurser saknas, och en förbättrad kompetens att vid behov avliva djur.

– Globaliseringen och ”just-in-time leveranser” är beroende av fungerande leverantörskedjor och störningar kan snabbt leda till bristsituationer. Den pågående pandemin har visat att det finns sårbarheter i försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården. Att säkerställa läkemedel, medicintekniska produkter, skyddsutrustning och laborativa tjänster utgör en basnivå och grund för att hantera framtida kriser och hot. Hälso- och sjukvården är prioriterad men djurens hälso- och sjukvård måste också fungera för livsmedelsförsörjningen. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och djurens hälso- och sjukvård gagnar en stärkt beredskap, säger Rickard Knutsson, SVA.

Läs mer

Läs mer hos andra

Rapport - Nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap och då ytterst i krig


Rickard Knutsson

Verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Du kanske också är intresserad av