Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande

Fågelinfluensa upptäckt även i Kalmar

Sidan granskades senast : 2016-12-09

Ytterligare fall av fågelinfluensa på vilda fåglar har påvisats i det utbrott som tidigare drabbat både vilda och tama fåglar i Sverige. Två gråtrutar som hittades döda 23 november i Degerhamn, Kalmar, hade fågelinfluensa enligt de analyser som gjorts på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika att tamfågelbesättningar smittas av fågelinfluensa.

– Det här är något vi tyvärr har förväntat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att spridas, och även drabba nya fågelarter. Tidigare har en knipa, en havsörn, två skrattmåsar och en kråka hittats med fågelinfluensa, förutom fjäderfäbesättningen utanför Helsingborg, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Fågelinfluensa av den här typen har aldrig smittat till människa, men har under hösten förekommit både bland vilda och tama fåglar på många håll i Europa och även andra delar av världen.

Alla som håller fåglar behöver fortsatt vara vaksamma på sjukdomstecken hos fåglarna och vara mycket noggranna med smittskyddet i sina besättningar.

Mer information

SVA:s information om fågelinfluensa 
Jordbruksverkets information om fågelinfluensa
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa 

Kontaktpersoner för journalister

Karl Ståhl
Biträdande statsepizootolog, SVA
fornamn.efternamn@sva.se
Telefon 018-67 41 27

Katharina Gielen
Enhetschef, Jordbruksverket
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 070-384 74 20

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se