Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog vid SVA

Fågelinfluensa upptäckt på fler vilda fåglar

Sidan granskades senast : 2016-12-06

En havsörn från Gotland samt två skrattmåsar och en kråka från Malmö som hittats sjuka eller döda bar på fågelinfluensa av typen H5. Det visar den analys av fåglarna som nu gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika smittspridning till tamfågelbesättningar.

I november påvisades fågelinfluensa H5N8 på en knipa och på en stor fjäderfäbesättning i Skåne. Denna typ av fågelinfluensa har aldrig smittat till människa. Tidigare fynd på vildfågel i det pågående utbrottet har dominerats av fall på sjöfågel, men även andra arter kan drabbas som denna gång.

– Fynden stödjer den bild vi har från andra europeiska länder att fågelinfluensa har en omfattande spridning bland vilda fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

De nya fynden, som visar på större spridning av fågelinfluensa i landet, gjordes i samband med SVA:s ordinarie fallviltsövervakning.

– Myndigheternas gemensamma arbete fokuserar på att motverka spridning av smitta från vilda fåglar till tamfågelbesättningar. Sedan tidigare ska tamfåglar i hela landet hållas inomhus för att minimera kontakt med vilda fåglar. Alla som håller fåglar behöver fortsatt vara vaksamma på sjukdomstecken hos fåglarna och vara mycket noggranna med smittskyddet i sina besättningar, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare vid Jordbruksverket.

SVA uppmanar till fortsatt vaksamhet på döda fåglar i miljön. Den som hittar döda fåglar kan kontakta Viltsektionen vid SVA, tel. 018-67 40 00 eller mejladress vilt@sva.se. SVA bedömer om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

Kontaktpersoner för media

Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog vid SVA, tel. 018-674127

Katharina Gielen, enhetschef vid Jordbruksverket, tel. 070-384 74 20

Läs mer

Om fågelinfluensa

Karta över fågelinfluensa

Läs mer hos andra

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Skydda dina fåglar mot smitta

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se