Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Sydlig husmygga, Culex pipiens pipiens. Foto: Anders Lindström/SVA. Alla bifogade bilder får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet.

Fånga myggan! SVA:s insamling pågår

Senast uppdaterad : 2017-07-13

SVA:s nya mygginitiativ, där allmänheten ombeds hjälpa till med att fånga och skicka in myggor, rullar på under sommaren. – Vi vill ta reda på om det finns nya arter av mygg i landet. Vi letar särskilt efter nilfebersmyggan, som jag själv fann ett exemplar av förra sommaren, och en variant av den sydliga husmyggan, säger Anders Lindström, entomolog och myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Nilfebersmyggan är en mygga som kan sprida flera sjukdomar, och därför är vi intresserade av att få reda på var den finns. Därför önskar vi att folk som attackeras av myggor i öppna, kustnära områden i Sydsverige fångar och skickar in myggor till oss på SVA för artbestämning. Personal från SVA kommer också att åka runt i Skåne i sommar och leta efter den här myggan och även andra spännande myggarter, säger Anders Lindström.

– Bästa tiden för nilfebersmyggan är nu från mitten av juli till början av september. De förökar sig kontinuerligt hela sommaren och det gör att det finns som allra flest myggor i slutet på säsongen.

Vill få in variant av sydlig husmygga

SVA vill också få in myggor som fångas i städer i södra delen av landet. Kyrkogårdar, koloniområden och mindre vattensamlingar kan ha ganska mycket mygg och det är intressant att se vilka arter som finns där. Det finns en variant av sydlig husmyggaCulex pipiens molestus, som förökar sig i städer, under marken i kloaker, tunnelbanor eller översvämmade källare. Den är ofta inblandad i smittspridning längre söderut i Europa.

– I år har vi redan fått in exemplar av den här myggan från Göteborg och Malmö och jag har tidigare själv fångat den i Stockholm.

Om kyrkogårdsmyggan, som sprider sig i Europa, kommer till Sverige är chansen stor att den påträffas på en kyrkogård någonstans i södra Sverige. Även den sällan sedda grodmyggan, Culex territans, har samlats in nu, både i Skåne och Uppland.

– Det här är en mygga som inte biter människor, den suger bara blod från groddjur. Larverna är knallgröna och den verkar vara mycket mer utbredd än vi tidigare trott, säger Anders Lindström.

Fånga myggan i en ask

Istället för att bara smälla till myggan när den biter så ber myggforskaren att man fångar in den i en burk, ask eller liknande. Burken läggs i frysen så att myggan dör. Före transport bör man lägga till exempel hushållspapper eller bomull i botten på behållaren, myggan ovanpå och sedan ytterligare ett lager med papper eller bomull över så att myggan inte skadas i transporten. På SVA:s webbplats, www.sva.se/fangamyggan, finns en instruktionsfilm om hur man kan fånga en mygga.

Den som hittar en mygga som bits – skicka in den till SVA, MIK, Anders Lindström, 751 89 Uppsala. Mygginsamlingen pågår juni – augusti 2017.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar med 3,5 miljoner kronor ett projekt för att utveckla verktyg för att beräkna risker och platser för myggangrepp. Projektet, som leds av Anders Lindström och involverar flera myndigheter och organisationer, pågår 2016–2017.

Mer information

Forskare Anders Lindström, tel. 018-67 43 18, anders.lindstrom@sva.se

Läs mer om

Initiativet ”Fånga myggan!”

MSB-projektet om myggövervakning

Stickmyggorna har fått svenska namn

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Läs mer

Statens veterinärmedicinska anstalt