Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Det första fyndet av fågelinfluensa hos en tumlare har bekräftats vid SVA. Bilden föreställer en annan tumlare vid ett annat obduktionstillfälle än det som beskrivs i pressmeddelandet. Foto: Rodrigo Ferrada Stoehrel/SVA.

Första fallet av fågelinfluensa bekräftad hos tumlare

Sidan granskades senast : 2022-08-31

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har bekräftat det första fyndet av fågelinfluensavirus hos en tumlare. Analysen visar att tumlaren dog till följd av samma virus som legat bakom sommarens omfattande fågelinfluensautbrott bland vilda fåglar.

Den unga tumlarhanen strandade levande i Kämpersvik, i Tanums kommun, Västra Götaland 28 juni 2022. Trots upprepade försök från privatpersoner att få den att simma ut till djupare vatten igen, var den för utmattad, trasslade in sig i sjögräs och dog senare under kvällen. Tumlaren transporterades till SVA för obduktion. Analysen visar nu att fågelinfluensavirus hittades i ett flertal organ och att viruset hade orsakat hjärn- och hjärnhinneinflammation. Fynden bekräftar att fågelinfluensaviruset var dödsorsaken.

 Så vitt vi vet är detta det första bekräftade fallet i världen av fågelinfluensa hos en tumlare. Till skillnad från sälar, där sjukdomsutbrott orsakat av influensavirus har påvisats upprepade gånger, finns det bara enstaka rapporter om influensavirus hos valdjur. Sannolikt är att tumlaren på något sätt kommit i kontakt med smittade fåglar, säger Elina Thorsson, viltveterinär vid SVA.

Samma virus som ligger bakom stort utbrott

Viruset, H5N1, är samma virus som även legat bakom det omfattande fågelinfluensautbrott som fortfarande pågår bland vilda fåglar i Sverige, andra delar av Europa och i Nordamerika. Hur tumlaren från Kämpersvik smittades är ännu okänt, men den hittades samtidigt som fågelinfluensa orsakade hög dödlighet bland sjöfåglar, särskilt havssulor, på västkusten.

 Det är ett ovanligt fynd, och intressant eftersom vi får möjlighet att lära oss mer om viruset. Samtidigt handlar detta om ett enskilt fall, och vi har inte sett någon ökad dödlighet bland tumlare. Vi vet att det finns en risk att marina däggdjur kan smittas, och har därför inkluderat provtagning för influensa i vårt övervakningsprogram, berättar Elina Thorsson.

Övervakning av marina däggdjur

SVA undersöker strandade tumlare, andra valdjur och sälar, i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet. Syftet är att få veta hur djuren mår och vilka sjukdomar och andra hot som de drabbas av. På sikt kan förändringar inom populationer, arter och ekosystem upptäckas. Arbetet utförs med stöd från svensk miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Tumlare tillhör statens vilt och ska rapporteras till polisen om de påträffas döda.

Låg risk för smitta till människa

Risken att människor smittas med den variant av fågelinfluensa som nu cirkulerar bland vilda fåglar bedöms som liten.

Enstaka fall av smitta hos andra däggdjur

Under det pågående fågelinfluensautbrottet i Europa och Nordamerika har, utöver stora mängder döda vilda fåglar, även ett mindre antal däggdjur smittats och dött. Smittvägen misstänks vara genom nära kontakt med smittade fåglar. Enstaka fall har påvisats hos rödrävar, uttrar, lodjur och skunk. En ökad dödlighet hos både knubbsälar och gråsälar har setts i samband med utbrottet i Nordamerika, men i Sverige har det under sommaren inte kommit in ökat antal rapporter om döda sälar.

Läs mer

Övervakningsprogram av marina däggdjur

Aktuellt smittläge för fågelinfluensa

Läs mer hos andra

Om att rapportera in vilda, sjuka, skadade eller döda djur


Elina Thorsson

Viltveterinär

Porträtt av Elina Thorsson