Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Affischer och filmer har tagits fram av Jordbruksverket för nedladdning och spridning.

Högre risk för afrikansk svinpest i fyra län – viktigt med förebyggande arbete

Sidan granskades senast : 2021-06-22

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna för att sjukdomen ska nå Sverige är större i delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland. Bidragande faktorer är stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående ASF-utbrott.

Afrikansk svinpest, ASF, finns ännu inte i Sverige men förekommer i flera EU-länder i vår närhet, som Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. I Sverige är det mest sannolikt att ASF introduceras via människor. Kött och charkprodukter från gris eller vildsvin som innehåller viruset och jaktutrustning som använts i länder med pågående utbrott är exempel på hur smittan kan nå Sverige. En korvmacka som kastas i naturen eller en blodig jaktstövel kan i värsta fall orsaka ett utbrott av ASF.

Trafik från drabbade länder och mängden vildsvin spelar roll

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt var risken för ett utbrott av ASF är störst. SVA har analyserat faktorer som bland annat vildsvinspopulation, närhet till färjelägen, volym på vägtrafik och placering av rastplatser. Bedömningen är att risken för att sjukdomen ska nå Sverige i nuläget är låg, men att det finns geografiska områden där risken är högre.

̶  Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I delar av Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Vi behöver öka medvetenheten

̶  Att risken är högre och att konsekvenserna kan bli stora i Skåne är naturligt med tanke på vårt läge närmast kontinenten, vår stora vildsvinspopulation och att vi har en omfattande grisproduktion. Länsstyrelsen har jobbat med frågan under en längre tid och kommer nu att intensifiera arbetet. Det är samtidigt viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att inte lämna matrester så att vildsvin kan komma åt dem, säger länsveterinär Charlotta Kamaterou på Länsstyrelsen Skåne.

Informationsinsatser är viktiga för att minska risken för att få in ASF i Sverige. Jordbruksverket har i samarbete med SVA och länsstyrelserna tagit fram informationsmaterial översatt till flera språk om riskerna med att lämna matrester där vildsvin kan komma åt dem.

Rapportera självdöda vildsvin

En annan viktig åtgärd i kampen mot ASF är att öka inrapporteringen av självdöda vildsvin.

- Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats:

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt

 

Kontakter

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Karl Ståhl, statsepizootolog

E-post: karl.stahl@sva.se

Telefon 0706-83 26 61

 

Jordbruksverket

Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare

E-post: maria.cedersmyg@jordbruksverket.se

Telefon 036-155019

 

Länsstyrelsen i Skåne

Ola Svensson, chef för djur- och livsmedelsenheten,

Telefon: 010-224 16 62

 

Länsstyrelsen i Blekinge

Sandra Draaisma, länsveterinär

Nås via presstjänst

Telefon: 010-224 02 45

E-post: petra.sapic@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Halland

Christa von Limburg-Stirum, länsveterinär

christa.stirum@lansstyrelsen.se

010-2243388

 

Länsstyrelsen i Södermanland

AnnaMaria Estensson, länsveterinär

E-post: annamaria.estensson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 42 66

Läs mer

Om afrikansk svinpest, SVA

Läs mer hos andra

Om afrikansk svinpest, Jordbruksverket

Informationsmaterial (filmer, bilder, affischer)


Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight