Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
På bloggen finns nu ett fält nere till höger där mejladress skrivs in för prenumeration.

Inlägg på Statsepizootologen kommenterar nu tillgängliga via prenumeration

Sidan granskades senast : 2021-05-25

Statsepizootologen kommenterar är en blogg som vänder sig till myndigheter, veterinärer, djurhållare och andra med uppdaterad information om smitthändelser som berör djur, både internationellt och nationellt.

Nu kan de som berörs av informationen få tillgång till den utan att behöva gå in på sidan för att se om ett nytt inlägg gjorts. Det är möjligt att prenumerera på bloggen och prenumeranten får ett mejl när information lagts upp.

– Statsepizootologen kommenterar är en ypperlig möjlighet att kunna ge mer uttömmande information och lite djupare analys om relevanta smitthändelser i Sverige och vår omvärld, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Bloggen kan handla om sjukdomsutbrott i Sverige eller vår omvärld, riskvärderingar eller nya smittor på djur. De senaste fem inläggen har till exempel följt de omfattande utbrotten av fågelinfluensa. Tidigare inlägg har bland annat tagit upp situationen med afrikansk svinpest i EU och globalt, och hur den påverkar risken för Sveriges grisar och vildsvin.

Här hittar du bloggen Statsepizootologen kommenterar, det är här du anmäler dig för prenumeration. Länk. 

I en film svarar statsepizootologen på frågor om hur djurvärlden berörs av covid-19. Länk. 

Fakta

I Sverige finns en statsepizootolog, för närvarande Karl Ståhl, som ansvarar för frågor rörande epizootier (epidemier bland djur) och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Statsepizootologen leder SVA:s arbete vid epizootier och är också krisledare vid allvarliga smitthändelser.

Läs mer

Blogg Statsepizootologen kommenterar

Läs mer hos andra

Film Statsepizootologen svarar på frågor


Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight