Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Epidemiologer från SVA diskuterar kommande sökinsatser i den smittade zonen.

Kartteknologiskt samarbete viktig del i arbetet mot afrikansk svinpest, ASF

Sidan granskades senast : 2023-12-05

Ett 1000 kvadratkilometer stort område ska avsökas för att hitta vildsvinskadaver. Den digitala lösning som skapats för att kartlägga avsökta områden och kadaverfynd krävde kunskap och vilja att samarbeta från myndigheter, företag och Svenska jägareförbundet.

När första fallet av ASF konstaterades onsdag 6 september kallades Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, expertgrupp samman. Den består av experter på ASF, grissjukdomar och vildsvin liksom nationella och regionala representanter från Svenska jägareförbundet. En av gruppens första uppgifter var att avgöra vilka områden som skulle prioriteras för att söka efter kadaver och hur avsökta områden skulle registreras. Sökresultaten bidrar med epidemiologisk information som styr bekämpningsåtgärderna och genom att forsla bort kadavren minskas smittrycket. Redan första helgen var det hundratals frivilliga jägares sökningar som skulle dokumenteras.

Från papper till digital översikt

Många av jägarna använder jaktappen WeHunt när de jagar. Den spårar jägarnas rörelser under jakten och redan från början användes appen i bekämpningsarbetet. I början fick jägarna efter avslutat sök ta en skärmdump som de skickade via mejl. De som inte använder WeHunt markerade var de sökt på papperskartor som de sedan tog bild på och mejlade. Det blev ett intensivt arbete att föra in information från de olika källorna på en översiktskarta för att kunna ha kontroll på vilka områden som var genomsökta och vilka som skulle prioriteras nästa dag.

– När vi kommit en bit in i utbrottet åkte jag till jägareförbundets viltkonsulent Lars Björks kontor i Västerås och sedan förde vi över jägarnas information, 150 mejl med personliga kartbilder, till en analog översiktskarta. Därefter tog det flera dagar att digitalisera all information. Fantastiskt att vi kunde utveckla den digitala lösningen så fort, att vi kunnat jobba så bra tillsammans mellan flera myndigheter och företag, säger Thomas Rosendal, epidemiolog på SVA.

Företaget WeHunt hörde av sig redan under första veckan av utbrottet med ett erbjudande om att hjälpa till. Ett samarbete initierades där data från de som deltar i sökarbetet anonymiseras och exporteras till SVA. Via en direkt integration, som utvecklades mellan WeHunt-plattformen och SVA:s existerande system, kan informationen bearbetas vidare. Genom ett samarbete mellan WeHunt, Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland och Västra Götaland, Jordbruksverket och SVA omvandlas geopositioneringsdata i olika format till avsökta fält på digitala kartor. Länsstyrelsen tillhandahåller kartor som Jordbruksverkets operativa ledningscentral, SVA och Svenska jägareförbundet kan använda för att planera och prioritera områden för nästa sökdag. Idag har dataexporten mellan WeHunt och SVA automatiserats.

Många olika digitala kompetenser

SVA har en webapplikation för att allmänheten ska kunna rapportera fynd av sjuka och döda vilda djur, rapporteravilt.sva.se. På utbrottets första dag initierade SVA en utbrottsanpassad version av appen rapporteravilt för att kunna få in detaljerad information om kadaver i den smittade zonen där varje kadaver får ett unikt ID som följer med från fyndplats till laboratoriediagnos.

Unik problemlösning i samverkan

Med fokus på att lösa problem lyckades alla inblandade skapa förutsättningar att jobba ihop. Det är inte ovanligt att liknande avtal tar ett halvår eller mer att få till stånd, nu var alla avtal underskrivna och en första prototyp klar att använda fredag 29 september.

– Det är helt fantastiskt hur alla inblandades jurister, IT-utvecklare och GIS-experter var på tårna och väldigt fokuserade på att det här skulle gå att genomföra. Alla har verkligen ansträngt sig för att bidra med både egna och organisationens kunskap. Vi har nu en plattform som är till stor hjälp i det aktuella området men även vid framtida händelser som liknar denna, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Data som systematiskt insamlas till stöd för planering av sökinsatser har varit essentiell för att epidemiologer på SVA kunnat rekommendera att minska den smittade zonen och lätta på restriktionerna. Lösningen bygger en grund för en framtida frihet från ASF i Sverige.

Läs mer

Tre månader - smittade zonen minskas nu

Översikt afrikansk svinpest (ASF)


Thomas Rosendal

Forskare, PhD inom epidemiologi

Porträtt av Thomas Rosendal

Foto: Göran Ekeberg/Add Light