Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
Rapporterade fall av småfågeldöd januari-14 mars (grön ring) Påvisade salmonellasmittade fåglar januari-14 mars (röd trangel)

Många småfåglar drabbade av salmonella

Senast uppdaterad : 2016-03-15

Under februari-mars har SVA fått många rapporter om döda småfåglar, från västra Götaland till mellersta Norrland. Det är mest domherrar men även gråsiskor, grönsiskor, grönfinkar och enstaka talgoxar har rapporterats. SVA har undersökt 24 fåglar och 23 har varit positiva för salmonella.

Sjuka fåglar ses ofta sitta uppburrade och allmänt medtagna under fågelborden. Detta är ett typiskt beteende för allvarligt sjuka fåglar Och det gör dem till lätta byten för rovfåglar eller andra rovdjur. Katter kan drabbas av salmonellainfektion och även på katter har SVA sett en ökning av salmonellafall i år.

 

– Smitta kan lätt spridas när många fåglar samlas på liten yta som till exempel vid fågelbord. Fågelborden bör därför vara utformade så att fåglarna inte kan gå i maten och förorena den med sin avföring. Man bör också minska risken för att fåglar får i sig utspillda, nedsmutsade frön från marken under foderbord. Det kan man göra genom att lägga ut granris, ha en uppfångningslåda täckt med nät, eller regelbundet sopa rent marken. Domherrar, som går ner på marken och söker föda, drabbas oftast hårdast av salmonellasmitta, säger bitr. statsveterinär Henrik Uhlhorn, SVA.

 

– Det är viktigt att komma ihåg att salmonellabakterier kan smitta människor och orsaka sjukdom. Tvätta händerna noggrant när du har fyllt på mat eller gjort rent vid fågelbordet. Använd handskar om du hanterar sjuka eller döda fåglar.

Mer information

Dagens viltveterinär, tel. 018-67 40 00 (vxl), e-post: vilt@sva.se

Länkar

Salmonella hos småfåglar

Många katter drabbade av salmonella (nyhet 2016-02-09) 

Salmonella hos katt

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se